Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

REVISTA „LIMBA ROMÂNĂ” – 30 DE ANI DE LA FONDARE

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

COŞERIANA

LIMBAJ ȘI TERMINOLOGIE

CUVINTE DEZVELITE

LEXICOLOGIE

RECURS LA PATRIMONIU

RECITIREA CLASICILOR

SINTEZE

INEDIT

CRITICĂ. ESEU

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

AVANPREMIERĂ EDITORIALĂ

CULTURA MEMORIEI URBANE

LITERATURĂ ŞI DESTIN

CONFESIUNI

PRO DIDACTICA

POESIS

STAREA DE VEGHE

EX CIVITATE

REGISTRU ACTUAL

LECŢIILE ISTORIEI

ANIVERSĂRI. IOAN SCURTU – 80

DIALOGUL ARTELOR

EVENIMENT

RESTITUTIO

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

IN MEMORIAM ANATOL CIOBANU

Omul cetății Limba Română

Elena VARZARI

Alte articole de
Elena VARZARI
Revista Limba Română
Nr. 2, anul XXIX, 2019

Pentru tipar

„Sunt  membru al celui mai mare partid...
 Partidul meu se numește Limba Noastră cea Română.” 

Anatol Ciobanu

 

La Facultatea de Litere a Universității  de Stat din Moldova, la 17 mai a.c., a fost organizat tradiționalul Simpozion științific internațional consacrat problemelor actuale de lingvistică română. Ediția din acest an s-a desfășurat sub genericul „ANATOL CIOBANU – OMUL CETĂȚII LIMBA ROMÂNĂ. IN MEMORIAM: 85 DE ANI DE LA NAȘTERE”, fiind consacrată reputatului savant și mult îndrăgitului profesor, care, pe parcursul câtorva decenii, a realizat o prodigioasă activitate științifică și didactică întru prosperarea limbii române.

În deschiderea lucrărilor simpozionului au luat cuvântul prorectorul USM prof. Otilia Dandara, decanul facultății conf. Adriana Cazacu, redactorul-șef al revistei „Limba Română” Alexandru Bantoș, conf. Ana Bantoș, conf. Claudia Cemârtan, conf. Sabina Corniciuc, conf. Petru Butuc, Valentina Butnaru ș. a. care l-au comemorat pe membrul corespondent al AȘM și profesorul universitar Anatol Ciobanu – un adevărat pilon al comunității filologilor din Republica Moldova.

La cele șase ateliere ale conferinței s-au înscris, cu diverse comunicări, peste 60 de participanți, care au discutat subiecte ce țin de: gramatică, stilistică și cultivarea limbii; studiul textului; aspecte sociolingvistice și interculturale ale comunicării actuale; teoria și practica traducerii; istorie și teorie literară; didactica disciplinelor filologice. Pe lângă cadre didactice cu experiență și tineri profesori sau doctoranzi din cadrul universității-gazdă, la forum au mai participat cercetători de la Institutul de Filologie „B. P. Hasdeu”, USMF „N. Testemițanu”, Universitatea de Stat din Comrat, ULIM și oaspeți de la universități de peste hotare.

Dezbateri aprinse  a trezit Masa rotundă organizată de prof. univ. Iraida Condrea pe tema „Limba română standard în Basarabia: normă și uz” – discuție pe marginea cărții Variație și unitate în limba română standard din Basarabia (Editura Universității din București) de Ariadna Ștefănescu. Prof. Iraida Condrea, dr. Maria Onofraș, conf. Eugenia Dodon ș.a. și-au expus opiniile referitoare la acțiunile de racordare a limbii române din Republica Moldova la standardele generale ale limbii române, la necesitatea de a promova în continuare corectitudinea exprimării scrise și orale.

Succesul evenimentului a fost asigurat de Comitetul științific și de cel de organizare (președinte conf. Viorica Molea), care, datorită experienței, dar și unei planificări minuțioase, au reușit să creeze o atmosferă favorabilă deliberărilor.

În acest număr al revistei publicăm o seamă de comunicări prezentate în cadrul Simpozionului științific internațional consacrat problemelor actuale de lingvistică română sub genericul „ANATOL CIOBANU – OMUL CETĂȚII LIMBA ROMÂNĂ. IN MEMORIAM: 85 DE ANI DE LA NAȘTERE”.

 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog