Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

REVISTA „LIMBA ROMÂNĂ” – 30 DE ANI DE LA FONDARE

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

COŞERIANA

LIMBAJ ȘI TERMINOLOGIE

CUVINTE DEZVELITE

LEXICOLOGIE

RECURS LA PATRIMONIU

RECITIREA CLASICILOR

SINTEZE

INEDIT

CRITICĂ. ESEU

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

AVANPREMIERĂ EDITORIALĂ

CULTURA MEMORIEI URBANE

LITERATURĂ ŞI DESTIN

CONFESIUNI

PRO DIDACTICA

POESIS

STAREA DE VEGHE

EX CIVITATE

REGISTRU ACTUAL

LECŢIILE ISTORIEI

ANIVERSĂRI. IOAN SCURTU – 80

DIALOGUL ARTELOR

EVENIMENT

RESTITUTIO

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

REVISTA „LIMBA ROMÂNĂ” – 30 DE ANI DE LA FONDARE

Limba română este mărturia existenței romanității orientale

Ioan-Aurel POP

Alte articole de
Ioan-Aurel POP
Revista Limba Română
Nr. 6, anul XXX, 2020

Pentru tipar

De trei decenii, revista „Limba Română” apără „limba noastră” la răsărit de Prut, acolo unde veghea este mai necesară ca oricând, cu scopul de a opri atentatele și a sigura dreapta cumpănire. Limba noastră înseamnă viața noastră ca popor. Ea este ca un organism viu care se naște, crește, se dezvoltă și moare odată cu poporul care a creat-o și căruia i-a servit drept mijloc de comunicare. Dar chiar și limbile „moarte” trăiesc prin operele nemuritoare pe care le găzduiesc. În plus, limba română este mărturia existenței romanității orientale, întruchipate de poporul român, cel mai numeros popor din sud-estul Europei.

Redactorii revistei „Limba Română” de la Chișinău au avut de îndeplinit o misiune, anume aceea de a da perenitate unei moșteniri sfinte, care, de la Grigore Ureche și Dimitrie Cantemir până la Alecu Donici și Alexe Mateevici, ne ajută să ne înțelegem între noi, „de la Nistru pân’ la Tisa” și să ne înfățișăm lumii. Acești oameni, rămași, unii dintre ei, aproape anonimi, au atras de partea revistei cele mai alese spirite, le-au găzduit textele și ne-au făcut să ne simțim mândri de românitatea noastră.

La aniversare, urez revistei „tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte”.

La mulți ani!

 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog