Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

REVISTA „LIMBA ROMÂNĂ” – 30 DE ANI DE LA FONDARE

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

COŞERIANA

LIMBAJ ȘI TERMINOLOGIE

CUVINTE DEZVELITE

LEXICOLOGIE

RECURS LA PATRIMONIU

RECITIREA CLASICILOR

SINTEZE

INEDIT

CRITICĂ. ESEU

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

AVANPREMIERĂ EDITORIALĂ

CULTURA MEMORIEI URBANE

LITERATURĂ ŞI DESTIN

CONFESIUNI

PRO DIDACTICA

POESIS

STAREA DE VEGHE

EX CIVITATE

REGISTRU ACTUAL

LECŢIILE ISTORIEI

ANIVERSĂRI. IOAN SCURTU – 80

DIALOGUL ARTELOR

EVENIMENT

RESTITUTIO

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

REVISTA „LIMBA ROMÂNĂ” – 30 DE ANI DE LA FONDARE

Oleandru însingurat

Lucian VASILIU

Alte articole de
Lucian VASILIU
Revista Limba Română
Nr. 6, anul XXX, 2020

Pentru tipar

Exclamaţiile scriptoriene
trec
greu
prin gardul (încă)
de sârmă ghimpată

Te gândeşti la ziua de naştere
a bunicii junimistului Ion Creangă,
cu certificatul de naştere
tezaurizat
într-o lacrimă
tăiată în două de apa vecină,
curgătoare în Dunăre
şi în Marea cea Mare
Îl zăreşti pe fratele
Grigore de Pererita –
aşază cărţi în vitrina
Librăriei din Parc,
pe unde recruţii de altădată
vin la promenadă cu mască veneţiană

Visezi
cuiburi de cuvinte materne
la streaşina casei,
visezi
cuvinte, cuvinte, cuvinte
aşezate
pe pieptul mamei
în formă de cruce

                                     24 septembrie 2020

 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog