Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

FAȚETELE CUVÂNTULUI

TESTIMONIU LEXICOGRAFIC

COŞERIANA

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

CUVINTE DEZVELITE

INTERFERENŢE

REGISTRU ACTUAL

LECŢIILE ISTORIEI

FĂURITORI AI UNIRII

INEDIT

STAREA DE VEGHE

EVOCĂRI

POESIS

PROZĂ

JUVENTUS

CRITICĂ. ESEU

CUM VORBIM, CUM SCRIEM?

SINTAXĂ

TERMINOLOGIE ŞI LIMBAJ

PRO DIDACTICA

DIALOGUL ARTELOR

DISOCIERI

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

ANIVERSĂRI. CONSTANTIN TĂNASE – 60

Implicat deschis şi asumat

Constantin TĂNASE

Alte articole de
Constantin TĂNASE
Revista Limba Română
Nr. 7-8, anul XIX, 2009

Pentru tipar

De ce acest titlu „frânt” – Blestemul de a fi? De ce „blestemul”? De ce „de a fi”? „De a fi” ce? Fireşte, acest titlu conţine un oximoron ascuns – dulcele blestem de a fi români basarabeni, indiferent de meseria noastră – scriitori, ţărani, profesori, medici ş.a.m.d. Pentru mine a fost un dulce blestem să fiu ziarist român din Basarabia într-o perioadă de dramatice fluxuri şi refluxuri pe toate liniile, îndeosebi politice. După un deceniu de febrile căutări şi speranţe (1989-1999), am intrat într-un deceniu al instaurării comuniste (1999-2009). Anume această perioadă am dorit s-o „prind” în volumul de faţă, şi nu în calitate de observator rece şi echidistant, ci de ziarist implicat deschis şi asumat. Sunt sigur că va veni un timp când istoricii ce se vor preocupa de perioada respectivă nu vor putea trece peste aceste „cronici subiective”.
În această perioadă aş fi putut să scriu alt fel de cărţi. Sau să tac, cum au tăcut mulţi. Nu am tăcut şi am scris ceea ce am scris din convingerea că lumea nu poate fi schimbată dacă nu te implici personal în schimbarea ei. Cu riscul de a fi acuzat de lipsă de modestie, afirm cu certitudine că în această perioadă breasla ziariştilor independenţi din Republica Moldova a avut un rol extrem de important în apărarea şi menţinerea valorilor democratice şi naţionale. Şi dacă aşa s-a întâmplat ca printre aceştia să fiu şi eu, înseamnă că am trăit şi eu dulcele blestem de a fi cel care am fost aşa cum am fost.
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog