Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

FAȚETELE CUVÂNTULUI

TESTIMONIU LEXICOGRAFIC

COŞERIANA

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

CUVINTE DEZVELITE

INTERFERENŢE

REGISTRU ACTUAL

LECŢIILE ISTORIEI

FĂURITORI AI UNIRII

INEDIT

STAREA DE VEGHE

EVOCĂRI

POESIS

PROZĂ

JUVENTUS

CRITICĂ. ESEU

CUM VORBIM, CUM SCRIEM?

SINTAXĂ

TERMINOLOGIE ŞI LIMBAJ

PRO DIDACTICA

DIALOGUL ARTELOR

DISOCIERI

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

PRO DIDACTICA

Contribuţie însemnată la dezvoltarea patrimoniului pedagogic

Alte articole de
Revista Limba Română
Nr. 9-10, anul XIX, 2009

Pentru tipar

Anunţăm, cu deosebită plăcere, apariţia lucrării Metodica predării literaturii române (Editura Combinatul Poligrafic, Chişinău, 2009, 332 p.) semnată de unul dintre distinşii autori ai revistei noastre, cunoscutul profesor chişinăuian, doctor conferenţiar Constantin Şchiopu.
Editarea unui asemenea volum era vădit imperioasă, mai ales în condiţiile actualei politici educaţionale ce glisează – la nesfârşit, se pare, – între două coordonate fundamentale ale învăţământului formativ, orientat spre elev: simplificarea programelor de studiu (riscând aici, mai ales în ceea ce priveşte disciplina de bază Limba şi literatura română, să eşueze la selectarea conţinuturilor şi, implicit, la discernerea valorilor de nonvalori) şi deplasarea accentului de pe clasicul obiectiv „învaţă” pe cel care să-l ajute pe elev să înveţe, provocându-i satisfacţia cunoaşterii, a descoperirii şi a propriului efort creator – inedit, personalizat.
Rezultat al unei îndelungate şi asidue munci cu elevii, dar şi cu profesorii de literatura română (în cadrul cursurilor de perfecţionare), lucrarea constituie o amplă şi cuprinzătoare metodică în planul teoriei didactice, dar mai ales în cel al practicii, care vine din interiorul problemei, şi nu este concepută, ca alte manuale şi metodici, de la noi şi din Ţară, ex catedra, în baza unor sofisticate şi pretins moderne teorii, propuse profesorilor şi elevilor în calitate de experiment didactic. Or, Metodica predării literaturii române a dlui C. Şchiopu este deosebit de utilă, indispensabilă pentru elaborarea unor proiecte didactice exemplare, invitând la o abordare nouă a operei literare, precum şi la o restructurare calitativă a relaţiei elev – profesor în cadrul orelor de literatură.
În cei 19 ani de existenţă „Limba Română” a găzduit mai mulţi autori (profesori şcolari, universitari, alţi specialişti în domeniu) care şi-au expus opiniile pe marginea problemelor din învăţământ. În 1999, de exemplu, când profesorii din Republica Moldova nu aveau manuale după care să-şi ghideze activitatea didactică, revista noastră a iniţiat un număr special, publicând Metodica predării limbii şi literaturii române în gimnaziu şi liceu (Ediţia a II-a; Ediţia princeps a apărut la Editura Avrămeanca din Craiova în 1997) a domnului Dumitru Ivănuş (în colaborare cu Silvia Pitiriciu şi Dragoş-Vlad Topală), care a servit ani în şir ca instrument de lucru pentru profesorii din Republica Moldova, Bucovina şi din sudul Basarabiei.
Ne face plăcere să constatăm că mai multe texte ce au precedat lucrarea prezentată au apărut deja în paginile revistei „Limba Română”, C. Şchiopu fiind unul dintre cei mai prolifici şi mai fideli protagonişti ai rubricii Pro didactica. Vom publica şi în continuare materiale didactice, semnate şi de alţi autori, menite să înlesnească enorma şi responsabila muncă a profesorului de limba şi literatura română şi să îmbunătăţească calitatea învăţământului autohton.
Textele ce urmează reproduc câteva dintre luările de cuvânt din cadrul lansării Metodicii predării literaturii române, la 27 mai 2009, în incinta Bibliotecii municipale „O. Ghibu” (or. Chişinău). La eveniment au participat profesori universitari şi şcolari, doctoranzi, masteranzi, studenţi, reprezentanţi ai mass-mediei.
 
L.R.
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog