Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

LECŢIILE ISTORIEI

RECURS LA PATRIMONIU

DIMENSIUNI ALE UNITĂŢII NOASTRE

EVENIMENT

HISTORIA MAGISTRA VITAE

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

SOCIOLINGVISTICĂ

ÎNTRUNIRI ŞTIINŢIFICE

CRITICĂ, ESEU

PROZATORI CONTEMPORANI

POESIS

PERMANENŢA CLASICILOR

ANALIZE ŞI INTERPRETĂRI

LITERATURĂ UNIVERSALĂ

PRO DIDACTICA

ANIVERSĂRI. GHEORGHE CHIVU – 70

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

DINTRE SUTE DE REVISTE

CONFLUENŢE

DIALOGUL ARTELOR

EX CIVITAS

IN MEMORIAM ION DUMENIUK

DUMITRU IRIMIA ÎN POSTUMITATE

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

ADRIAN DINU RACHIERU – 60

Adrian Dinu Rachieru cărturar de elită

Ion Marin ALMĂJAN

Alte articole de
Ion Marin ALMĂJAN
Revista Limba Română
Nr. 9-10, anul XIX, 2009

Pentru tipar

Prezenţa sa în Timişoara ultimelor trei decenii şi jumătate a însemnat, dincolo de opera propriu-zisă, permanenta implicare în viaţa culturală şi literară a urbei, atât în supercalificata sa ipostază de critic literar, cât şi de conducător al unor instituţii de cultură, de îndrumător al unor cenacluri literare (...) Adrian Dinu Rachieru a făcut pentru românii de la fruntariile ţării mai mult decât au făcut autorităţile statului, merit care ar trebui să fie reţinut şi preţuit în mod deosebit.

 

 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog