Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

PROFILURI LITERARE EUROPENE

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

CUVINTE DEZVELITE

REGISTRU ACTUAL

CRITICĂ. ESEU

POESIS

INSTANTANEU

ANIVERSĂRI. VICTOR A. VOICU – 80

DESTINE

STAREA DE VEGHE

FĂURITORI AI UNIRII

INEDIT

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

INTERFERENŢE

AD LITTERAM

RESTITUTIO

IN MEMORIAM ANATOL CIOBANU

SINTAXĂ

LOGIC ȘI ANALOGIC ÎN COMUNICARE

RECITIREA CLASICILOR

TEXTE SACRE

PRO DIDACTICA

DIALOGUL ARTELOR

VOCI DIN TRECUT

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

IN MEMORIAM VALERIU RUSU

Către Valeriu

Aurelia RUSU

Alte articole de
Aurelia RUSU
Revista Limba Română
Nr. 11-12, anul XVIII, 2008

Pentru tipar

Ţi-aduci aminte, în toamna lui 1987, când toţi trei uniţi: tu, Romaniţa şi cu mine, ne-am rupt, poate pierdut familial şi social, dar puneam înainte speranţa în urmaşii noştri şi, întărindu-ne pentru a trece toate spaimele, frica şi năpăstuirile, am învins în confruntările de zi cu zi.
De acolo, de la Aix-en-Provence, înconjurat de prieteni de nădejde, ne întăreai, spunându-ne că ne vom regăsi şi vom fi din nou împreună – chiar şi atunci când Romaniţa şi cu mine, hărţuite, deznădăjduite, încercuite în puterile nopţii, nu mai găseam tăria de a crede.
Legământul nostru a ţinut.
Ne-am scris împreună cărţile, ne-am bucurat şi suferit împreună, am năzuit să smulgem Cerului un crâmpei de lumină, am ţinut, din tot sufletul, să facem parte binelui.
Acum, pe albul pernei de spital, după suferinţa grea şi neîndurătoare, faţa ta e şi mai prelungă, iar mâna punctează, sacadând clipele, voind să spună că nu mai poţi îndura şi că totul s-a sfârşit.
Am sperat până la capăt, am rugat şi chemat şoptind, de-a lungul zilelor şi nopţilor, îndurarea.
Ai lui, rămânem, aici, o vreme, deşi am stat cu vitejie alături, şi vom pleca, frânturi îndurerate, împreună cu el.
Chipul său surâzător, vocea-i blândă şi lină ne vor fi din nou Călăuză...

 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog