Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

DIMENSIUNI ALE UNITĂŢII NOASTRE

COŞERIANA

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

ITINERAR LEXICAL

SINTEZE

CUVINTE DEZVELITE

PRO DIDACTICA

INTERFERENŢE

CRITICĂ, ESEU

PREZENTĂRI ŞI RECENZII

EVENIMENT

RESTITUIRI

RECITIREA CLASICILOR

DIALOGUL ARTELOR

NICOLAE POPA – 60

ARS POETICA

LECŢIILE ISTORIEI

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

STAREA DE VEGHE

PROFIL

PROZĂ

MESERII DE ALTĂDATĂ

ECOURI, REFLECȚII

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

NICOLAE CORLĂTEANU – 95

O carte-monument

Ion MELNICIUC

Alte articole de
Ion MELNICIUC
Revista Limba Română
Nr. 1-2, anul XX, 2010

Pentru tipar

Prin munca titanică pe tărâmul lingvisticii româneşti academicianul Nicolae Corlăteanu s-a învrednicit pe cinste de titlul suprem în lumea savantă – patriarh al lingvisticii din Basarabia.
Trecut la cele veşnice, marele cărturar ne-a lăsat moştenire zeci de cărţi de reală valoare teoretico-practică: monografii, studii, manuale, dicţionare, publicistică, memorii.
Recent, sub egida Casei Limbii Române „Nichita Stănescu”, a văzut lumina tiparului o nouă carte, ce sintetizează activitatea prodigioasă a eminentului savant în ultimii ani de viaţă.
Titlul cărţii e pe cât se poate de sugestiv – Testament, care, în descifrare, trebuie înţeles Las vouă moştenire... – o destăinuire de suflet a omului-savant Nicolae Corlăteanu din 2005. Motoul cărţii – Cred în izbânda limbii române – ne asigură de totala şi nesimulata apartenenţă a noastră la neamul românesc. Or, acesta e, de asemenea, un îndemn şi pentru alţii s-o recunoască.
Chiar dacă s-ar fi urmărit doar acest scop, apariţia cărţii ar fi pe deplin justificată.
Crezul neclintit al savantului îl împărtăşesc, fără rezerve, toţi oamenii de bună-credinţă.
În plus, cei interesaţi vor beneficia de studii, comunicări, memorii scrise în piscul vieţii savantului.
E un noroc să intri în posesia acestei cărţi care, cu deplin temei, poate fi numită carte-monument. E un merit incontestabil al redactorului-şef al revistei „Limba Română”, Alexandru Bantoş, care şi-a asumat mai multe responsabilităţi: selecţia, coordonarea şi prefaţarea acestei atât de necesare cărţi.
 
 
 
 
* Textele ce urmează (p. 106-114) au apărut iniţial în „Literatura şi Arta”, nr. 4 din 28 ianuarie 2010, în preajma Conferinţei „Limba – atribut esenţial al identităţii naţionale”.
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog