Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

FAȚETELE CUVÂNTULUI

TESTIMONIU LEXICOGRAFIC

COŞERIANA

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

CUVINTE DEZVELITE

INTERFERENŢE

REGISTRU ACTUAL

LECŢIILE ISTORIEI

FĂURITORI AI UNIRII

INEDIT

STAREA DE VEGHE

EVOCĂRI

POESIS

PROZĂ

JUVENTUS

CRITICĂ. ESEU

CUM VORBIM, CUM SCRIEM?

SINTAXĂ

TERMINOLOGIE ŞI LIMBAJ

PRO DIDACTICA

DIALOGUL ARTELOR

DISOCIERI

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

NICOLAE CORLĂTEANU – 95

Testament

Iraida CONDREA

Alte articole de
Iraida CONDREA
Revista Limba Română
Nr. 1-2, anul XX, 2010

Pentru tipar

Acest volum semnat de Nicolae Corlăteanu şi având sugestiva denumire Testament constituie, în opinia mea, o sinteză a tuturor încercărilor de purificare spirituală prin care a trecut autorul. Aflându-se „sub vremi” cumplite, ilustrul savant şi profesor nu totdeauna a putut să spună adevărul până la capăt, nu a avut posibilitatea să vorbească despre lucruri şi evenimente importante, dar chiar şi în acele condiţii vitrege a rămas un om de o probitate morală exemplară. Ca mulţi dintre dascălii ce au fost obligaţi să suporte rigorile ideologice ale regimului (îmi amintesc de consternarea cu care mama mea, fostă învăţătoare, se întreba: reiese că eu am minţit copiii?), Nicolae Corlăteanu a simţit acut, poate mai mult decât alţii, nevoia de a îndrepta ceea ce fusese arătat strâmb, de a limpezi ceea ce se vedea tulbure, de a clarifica ceea ce fusese confuz. Volumul îngrijit de Alexandru Bantoş a adunat toate materialele în care acad. Nicolae Corlăteanu a pus cu fermitate punctul pe i, demonstrându-şi crezul ştiinţific, deoarece înţelegea că sutele şi miile de discipoli care au făcut carte sub îndrumarea Domniei Sale, chiar dacă nu puneau la îndoială autoritatea savantului, aşteptau din partea sa acest act de spovedanie intelectuală. Am simţit, pot să zic, „fizic” acest lucru, când, în mai 2005, la şedinţa consacrată aniversării a 90-a a naşterii academicianului Corlăteanu, organizată de Facultatea de Litere a Universităţii de Stat din Moldova, a trebuit să dau citire textului care în prezenta carte apare cu denumirea Las vouă moştenire... În sala arhiplină, în care tronau amintirile despre mentorul nostru filologic, s-a lăsat o linişte absolută, care s-a mai păstrat, ca un moment de reculegere, chiar şi după ce am rostit ultimele fraze ale acestui impresionant testament spiritual al academicianului Nicolae Corlăteanu: „Eu cred, cred sincer în izbânda limbii române şi a neamului românesc! Dixi et salvavi animam meam!”.
Volumul Nicolae Corlăteanu. Testament. Cred în izbânda limbii române este o mărturie nu numai a faptului că acad. Corlăteanu a simţit necesitatea de a-şi uşura sufletul, dar şi noi, cei de astăzi, suntem dornici să înţelegem şi să apreciem această sfântă lucrare a spiritului omenesc – spovedania în numele adevărului.
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog