Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

DIMENSIUNI ALE UNITĂŢII NOASTRE

COŞERIANA

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

ITINERAR LEXICAL

SINTEZE

CUVINTE DEZVELITE

PRO DIDACTICA

INTERFERENŢE

CRITICĂ, ESEU

PREZENTĂRI ŞI RECENZII

EVENIMENT

RESTITUIRI

RECITIREA CLASICILOR

DIALOGUL ARTELOR

NICOLAE POPA – 60

ARS POETICA

LECŢIILE ISTORIEI

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

STAREA DE VEGHE

PROFIL

PROZĂ

MESERII DE ALTĂDATĂ

ECOURI, REFLECȚII

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

NICOLAE MĂTCAŞ – 70

NICOLAE MĂTCAŞ – 70

Alte articole de
Revista Limba Română
Nr. 3-4, anul XX, 2010

Pentru tipar

Nicolae Mătcaş, personalitate implicată în mod activ în viaţa universitară, în viaţa ştiinţifică şi în viaţa politică a teritoriului românesc de peste Prut, Republica Moldova, a reuşit să omogenizeze cele trei direcţii ale activităţii sale, aşezându-le la baza procesului de renaştere naţională din Basarabia, pe principiul că rolul şcolii este hotărâtor în acest proces, iar dezvoltarea învăţământului este strâns legată, printr-un raport de interdependenţă, de intervenţia factorului politic, care poate să frâneze – aşa cum a făcut-o multe decenii – deopotrivă şi învăţământul, şi ştiinţa sau poate, dimpotrivă, să le asigure prosperarea. Preocupat în mod permanent şi prin întreaga sa fiinţă, până la disperare uneori, de soarta spiritualităţii româneşti, a înseşi fiinţei naţionale a neamului din această parte, N. Mătcaş s-a adâncit în egală măsură în plan ştiinţific şi în plan didactic, într-o complementaritate perfectă, în studiul limbii române în sensul afirmării identităţii ei de limbă romanică şi a unităţii ei. N. Mătcaş e o personalitate de mare prestigiu sub toate aspectele – ştiinţific, politic, etic – intelectual de mare rafinament, patriot în sensul adevărat al termenului, cu o forţă de dăruire exemplară, promotor prin tot ce-a făcut, alături de ceilalţi intelectuali, pentru renaşterea demnităţii şi identităţii naţionale în partea vitregă încă a României şi a românimii.
 
Prof. univ. dr. Alexandru Andriescu
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog