Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

FAȚETELE CUVÂNTULUI

TESTIMONIU LEXICOGRAFIC

COŞERIANA

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

CUVINTE DEZVELITE

INTERFERENŢE

REGISTRU ACTUAL

LECŢIILE ISTORIEI

FĂURITORI AI UNIRII

INEDIT

STAREA DE VEGHE

EVOCĂRI

POESIS

PROZĂ

JUVENTUS

CRITICĂ. ESEU

CUM VORBIM, CUM SCRIEM?

SINTAXĂ

TERMINOLOGIE ŞI LIMBAJ

PRO DIDACTICA

DIALOGUL ARTELOR

DISOCIERI

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

Gest de înaltă preţuire

Vasile BAHNARU

Alte articole de
Vasile BAHNARU
Revista Limba Română
Nr. 11-12, anul XVIII, 2008

Pentru tipar

În acest număr de revistă includem unele texte prezentate la Simpozionul internaţional „Semantica limbii şi semantica discursului: interpretare şi descriere” (30-31 iulie 2008), organizat în memoria academicianului Silviu Berejan de Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe, la care au participat savanţi din Republica Moldova, România şi Federaţia Rusă.
Întrunirea de la Chişinău a constituit un prilej de a ne aminti de Omul şi Savantul Silviu Berejan şi de a lua în discuţie o serie din cele mai variate probleme lingvistice, interpretate prin prisma teoriei sale privind semantica, dar şi omosemia, sociolingvistica, de care a fost preocupat regretatul om de ştiinţă în ultimii douăzeci de ani. Studiile incluse aici, deşi variate ca tematică, sunt, în principiu, legate direct sau tangenţial de preocupările ştiinţifice ale savantului Silviu Berejan şi constituie o probă suplimentară a diversităţii şi a consistenţei activităţii lui de cercetare.
Silviu Berejan a fost un savant autentic, care nu şi-a compromis numele, respectându-şi propria demnitate. Se ştie, i s-a îngăduit cu o întârziere de mai bine de douăzeci de ani accesul în forul academic superior. Cu toate acestea, activitatea ştiinţifică a lui S. Berejan a fost recunoscută şi apreciată de comunitatea filologilor din fosta U.R.S.S., din Federaţia Rusă, din România, Germania, Franţa, inclusiv din Republica Moldova.
Acum, cu ocazia împlinirii unui an de la trecerea în nefiinţă a colegului, prietenului şi îndrumătorului nostru, ni se dezvăluie adevăratele dimensiuni ale operei la care a muncit o viaţă acad. S. Berejan. Numeroasele studii, articole, comunicări prezentate la simpozion, parte din care sunt propuse atenţiei cititorului, constituie un gest comemorativ şi de înaltă preţuire pentru cetăţeanul, profesorul şi savantul Silviu Berejan.

 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog