Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

REVISTA „LIMBA ROMÂNĂ” – 30 DE ANI DE LA FONDARE

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

RECURS LA PATRIMONIU

LINGVISTICĂ

LEXICOGRAFIE

CUVINTE DEZVELITE

ONOMASTICĂ

COŞERIANA

EX CIVITATE

RECITIREA CLASICILOR

INTERFERENȚE CULTURALE

POESIS

SINTEZE

CRITICĂ. ESEU

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

ANIVERSĂRI. ONUFRIE VINȚELER – 90

ANIVERSĂRI. DUMITRU RADU POPESCU – 85

REGISTRU ACTUAL

LECŢIILE ISTORIEI

RESTITUTIO

DIALOGUL ARTELOR

VOCI DIN TRECUT

IN MEMORIAM

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

IUVENTUS

Conferinţa ştiinţifică a studenţilor filologi

Elena COVAL

Alte articole de
Elena COVAL
Revista Limba Română
Nr. 1-3, anul XVII, 2007

Pentru tipar

La Universitatea de Stat din Moldova, în fiecare an, în luna martie, îşi desfăşoară lucrările Conferinţa Ştiinţifică Studenţească. La Facultatea de Litere anul acesta studenţii s-au întrunit la cea de-a XII-a ediţie a conferinţei cu genericul Instruirea şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere.
În cele patru secţii ale conferinţei (Limba română, Literatura română, Filologie clasică şi Filologie rusă) au fost prezentate 84 de comunicări.
Ca şi în anii precedenţi, studenţii de la secţia Limba română au fost activi, ingenioşi, punând întrebări şi formulând răspunsuri în cunoştinţă de cauză, au manifestat interes şi competenţă în expunerea faptelor de limbă. Tematica celor 29 de comunicări a fost variată, interesantă, abordând probleme dintre cele mai actuale. În referatele prezentate au fost supuse cercetărilor probleme din diferite compartimente şi ramuri ale limbii: Lingvistică generală, Sociolingvistică, Semiotică, Istoria limbii, Dialectologie şi toponimie, Lexicologie, Stilistică şi cultivare a limbii.
Cele mai bune comunicări au fost distinse cu diplome şi menţiuni. Astfel, la secţia Limba română membrii juriului au decis să-i premieze pe următorii studenţi:
Diplomă de gradul I:
1. Cristina Cojocari, rom.-engl., anul II. Mărcile interactive şi funcţiile ei în dialog (în baza operei „Pygmalion” de B. Shaw) – cond. şt. I. Condrea, dr. hab.
2. Galina Nepotu, rom.-engl., anul II. Legislaţia lingvistică şi unele probleme actuale ale limbii române – cond. şt. M. Purice, prof. univ.
Diplomă de gradul II:
1. Cătălina Iucal, rom.-engl., anul II. Studiu comparativ al traducerii „Mioriţei” în limbile engleză, franceză şi spaniolă – cond. şt. E. Oglindă, dr. conf.
2. Maria Trofim, rom.-fr., anul V. Caracterul nonarbitrar în terminologia viti-vinicolă – cond. şt. Vl. Zagaevschi, dr. conf.
Diplomă de gradul III:
1. Rodica Cociu, rom.-engl., anul V. Semiotica lacrimii şi a ochiului (observaţii şi reflecţii) – cond. şt. A. Ciobanu, dr. hab., prof. univ.
2. Victoria Ciorbă, rom., anul IV. Greşeli de vocabular în publicaţiile periodice – cond. şt. I. Melniciuc, dr. conf.
Menţiuni:
1. Natalia Stratulat, rom., anul V. Particularităţile lexico-stilistice în publicistica ziariştilor (C. Tănase, N. Dabija, P. Bogatu) – cond. şt. V. Molea, dr., lect. sup.
2. Viorica Manole, rom.-engl., anul III. Semiotica vestimentaţiei ca mesaj informaţional – cond. şt. G. Cerces, lect. sup.
3. Doina Rusu, rom.-lat., anul II BAC. Gramatica numelor proprii – cond. şt. Al. Gherasim, dr. conf.
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog