Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

STAREA DE VEGHE

AVANPREMIERĂ EDITORIALĂ

FAȚETELE CUVÂNTULUI

CUVINTE DEZVELITE

ONOMASTICĂ

COŞERIANA

CRITICĂ. ESEU

SINTEZE

CUM SCRIA EMINESCU?

RECITIREA CLASICILOR

PRO DIDACTICA

POESIS

PROZĂ

VIAȚA FĂRĂ MACHIAJ

EX CIVITAS

REGISTRU ACTUAL

LECŢIILE ISTORIEI

DIALOGUL ARTELOR

RESTITUTIO

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

IN MEMORIAM

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

EVENIMENT

Omagiu la baştină

Mihai CUCEREAVÂI

Alte articole de
Mihai CUCEREAVÂI
Revista Limba Română
Nr. 5-6, anul XX, 2010

Pentru tipar

La 4 mai curent septuagenarul Nicolae Mătcaş a fost omagiat la baştină – în satul natal Crihana Veche din raionul Cahul. Aici, la Liceul „Mihai Eminescu”, elevii, profesorii, consătenii, rudele şi colegii de clasă l-au întâmpinat cu pâine, sare şi buchete de flori.
În sala festivă a liceului cuvinte frumoase i-au adresat omagiatului Nina Fazlî, directoarea liceului, Alexandra Bunghez, director adjunct la şcoala auxiliară din localitate, Pavel Lazăr, profesor de istorie, Elena Zgârcibaba-Bogdan, dr. în filologie, Universitatea de Stat „B.-P. Hasdeu” din Cahul, Gheorghe Mândru, şef Direcţie Cultură, Cahul, Zinaida Chiosa şi Constantin Popa, colegi de clasă, ş.a. Vorbitorii şi sărbătoritul şi-au amintit de anii de şcoală, de foştii lor profesori. Consătenii au menţionat faptul că N. Mătcaş provine dintr-o familie de oameni gospodari, unde din fragedă copilărie i-a fost altoită dragostea de muncă. Şi-au amintit că în ograda tatălui Gheorghe Mătcaş era o curăţenie exemplară, chiar şi strada era măturată cu mătura de casă.
– Avem cu cine ne mândri! Nasc şi la Crihana oameni!, – parafrazând clasicul, – a spus audienţei profesorul Pavel Lazăr.
La manifestare au fost expuse standuri cu lucrări editate de omagiat sau dedicate Domniei Sale. Bibliotecara Maria Cudlenco de la Biblioteca Publică Crihana Veche a prezentat publicului cartea „Nicolae Mătcaş. Biobibliografie”, 128 p., Chişinău, 2010 (vorbitoarea fiind chiar autoarea şi alcătuitoarea ediţiei).
Alexandru Bantoş, directorul Casei Limbii Române „Nichita Stănescu”, redactor-şef al revistei „Limba Română”, şi Ana Bantoş, dr. în filologie (Institutul de Filologie al A.Ş.M.), prezenţi la Crihana Veche, au lansat şi aici cărţile Nicolae Mătcaş. Calvarul Limbii Române din Basarabia (selecţie, coordonare şi prefaţă de Alexandru Bantoş), apărută de curând în Colecţia Biblioteca revistei „Limba Română”, Clopotul amintirilor durute: Nicolae Mătcaş la 70 de ani (ediţie îngrijită de profesorul Dionisie Lica) şi nr. 3-4 al revistei „Limba Română”, dedicate omagiatului, făcând şi o donaţie din acestea bibliotecii liceului.
Rodica Cucereanu, primarul comunei, i-a înmânat lui Nicolae Mătcaş Diploma de Cetăţean de Onoare al satului Crihana Veche, fapt salutat călduros de către cei prezenţi în sală.
Din partea liceului şi a şcolii internat omagiatului i-au fost oferite câteva piese de artizanat confecţionate de elevi şi o icoană cu chipul Sfântului Nicolae.
Elevii Liceului „Mihai Eminescu” au interpretat şi un buchet de melodii populare, au recitat din versurile poetului Nicolae Mătcaş.
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog