Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ACADEMIA ŞI ADEVĂRUL ŞTIINŢIFIC

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

Revista Limba Română Nr. 7-8, anul XIX, 2009

RUBRICI


ACADEMIA ŞI ADEVĂRUL ŞTIINŢIFIC

Alexandru BANTOŞ


Documente aparţinând istoriei şi viitorului


Şedinţa lărgită a Prezidiului Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova pentru discutarea şi aprobarea răspunsului solicitat de Parlamentul Rrepublicii Moldova


Declaraţia Adunării Generale Anuale a Academiei de Ştiinţe a Moldovei


Răspuns la solicitarea Parlamentului Republicii Moldova privind istoria şi folosirea glotonimului „limba moldovenească”

Nicolae CORLĂTEANU


Despre sursele de formare a românei literare

Nicolae CORLĂTEANU


Las vouă moştenire...
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog