Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

PRAGMATICĂ, STILISTICĂ ŞI CULTIVAREA VORBIRII

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

Revista Limba Română Nr. 2, anul XXIV, 2014

RUBRICI


PRAGMATICĂ, STILISTICĂ ŞI CULTIVAREA VORBIRII

Viorica MOLEA


Consideraţii privind conceptul de oralitate

Iraida CONDREA


Dimensiunea şi structura frazei: efecte stilistice şi pragmatice

Dumitru DRAICA


Şcoala Ardeleană şi lupta pentru unificarea limbii şi instituirea ortografiei româneşti (cu referire la Ion Budai Deleanu, 1760-1820)

Valerica DRAICA


Tradiţie şi evlavie în creaţia lui Ioan Alexandru (studiu stilistic)
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog