Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

PRO DIDACTICA

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

Revista Limba Română Nr. 5-6, anul XXVII, 2017

RUBRICI


PRO DIDACTICA

Constantin ŞCHIOPU


Registre stilistice ale operei literare: o abordare teoretico-metodologică

Angela LUNGU


Dezvoltarea competenței de lectură prin abordări inter- și transdisciplinare
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog