Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

RESTITUTIO

ECOURI DIN TRECUT

MEMORIALISTICĂ

PRECURSORII DESPRE UNIRE

REÎNTREGIREA ȘI NOI

LECŢIILE ISTORIEI

SEMNAL

RECURS LA PATRIMONIU

PLEDOARII PENTRU CAUZA NOATRĂ

DIMENSIUNI ALE CONTINUITĂȚII ROMÂNEȘTI

COŞERIANA

Precizări

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Răzvan VONCU

Răzvan VONCU
Critic şi istoric literar, conf. univ. dr., Departamentul de știinţe literare al Facultăţii de Litere, Universitatea din Bucureşti. Autor a 17 cărţi, între care: Secvenţe literare contemporane (2001-2002, ed. a II-a, 2010), Orizonturi medievale (2003), Eseuri critice (2006), Fragmente de noapte (2008), Zece studii literare (2010), Labirintul mărturisirii (2012), O istorie literară a vinului în România (2013). A colaborat la majoritatea revistelor literare din ţară. Este distins cu Premiul Național „Marin Sorescu” (2002), Premiul „Titu Maiorescu” pentru critică literară al Academiei Române (2003) și Premiul Filialei București – critică și istorie literară – a Uniunii Scriitorilor din România (2014). Este redactor-șef al revistei „România literară”.

TEXTE PUBLICATE

Poezia română din Basarabia. Valori și confluențe Nr. 1-2, anul XXVI, 2016
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog