Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

ANALIZE ŞI INTERPRETĂRI

INTERVIU

GRAMATICĂ

CUM VORBIM, CUM SCRIEM?

LITERATURĂ COMPARATĂ

ŞTIINŢĂ ŞI FILOZOFIE

LECŢIILE ISTORIEI

ANIVERSĂRI

POESIS

PROFIL

ARTE VIZUALE

CO-LABORATOR

PRO DIDACTICA

RECENZII

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

Revista Limba Română Nr. 5-9, anul XV, 2005

  Descarcă PDF  

RUBRICI


ARGUMENT

Virgil DIACONU


Arta poetică

ANALIZE ŞI INTERPRETĂRI

Ana BANTOŞ


Interogaţia ca formă de raportare la postmodernism

Lucia ŢURCANU


Manierismul românesc: „orfism” şi „dedalism”

Viorica STAMATI-ZAHARIA


Modalităţi de psihologizare în proza lui Vlad Ioviţă

INTERVIU

Nina SLUTU

Mihail DOLGAN


„Numai prin artă omenirea se poate salva de vid” (II)*

GRAMATICĂ

Petru BUTUC


Analiza sintactică a propoziţiei bimembre începe de la subiect

Angela CIUMAC


Cazuri de confundare a subiectului cu alte părţi de propoziţie

Elena VARZARI


Funcţia stilistică a topicii în cronicile româneşti

CUM VORBIM, CUM SCRIEM?

Ion MELNICIUC


Corectitudinea vorbirii la radio – o problemă naţională

LITERATURĂ COMPARATĂ

Sergiu PAVLICENCU


Funcţionalitatea textului tradus: Şotron de Julio Cortazar

Lorina GHIŢU


Prezenţe quijoteşti în teatrul românesc

Marin POSTU


Dubla „sincronizare” a romanului românesc cu romanul european

ŞTIINŢĂ ŞI FILOZOFIE

David Bohm. Note biobibliografice

David BOHM


O investigaţie asupra limbii noastre

LECŢIILE ISTORIEI

Victor CIRIMPEI


Basarabia română*

ANIVERSĂRI

Theodor Codreanu – un om al căutărilor

Alexandru BANTOŞ

Theodor CODREANU


„Dacă nu vor urma fapte, totul se va nărui în demagogie politică”

POESIS

Nicolae MĂTCAŞ


Şi cum la noi, acasă, nu-n poveşti

PROFIL

Grigore CANŢÂRU

Nicolae MĂTCAŞ


„Oriunde aş munci, o fac în folosul oamenilor...”

Ion CIOCANU


Un redutabil mesager al adevărului despre noi

ARTE VIZUALE

Ion HADÂRCĂ


Anatol Mocanu sau neodihna ochiului pastelat

CO-LABORATOR

Liliana ROSTEA


Individualitatea raportului de inerenţă

Sofia SULAC


Raportul dintre cuvânt, noţiune şi termen

PRO DIDACTICA

Constantin ŞCHIOPU


Simularea întâlnirii cu personajul literar

RECENZII

Angela SAVIN-ZGARDAN


Un studiu relevant despre tipologia predicatului în limba română
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog