Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

AKADEMOS

ANALIZE ŞI SINTEZE

PERMANENŢA CLASICILOR

POESIS

SOCIOLINGVISTICĂ

SINTAXĂ

CUM VORBIM, CUM SCRIEM?

GRAMATICĂ

ANIVERSĂRI. VASILE MELNIC – 70

CTITORII

APĂRĂTOR AL PATRIEI ŞI AL CREDINŢEI

ORTODOXIE ŞI PANSLAVISM

FILOZOFIE ŞI ARTĂ

LITERATURĂ UNIVERSALĂ

CO-LABORATOR

PROFIL

ISTORIE LITERARĂ

PREZENTĂRI ŞI RECENZII

RETROACTUALITATEA

O ANTOLOGIE A EPIGRAMEI ROMÂNEŞTI

REVISTA PRESEI CULTURALE

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

Revista Limba Română Nr. 9-10, anul XIV, 2004

  Descarcă PDF  

RUBRICI


ARGUMENT

Lucian VASILIU


Despre Patrie

AKADEMOS

Constantin CIOPRAGA


Poezia – un umanism magic

ANALIZE ŞI SINTEZE

Grigore CANŢÂRU


Mişcările literare avangardiste*

Ana BANTOŞ


Oralitatea discursului literar contemporan

Diana VRABIE


Personajul cere dreptul la replică

PERMANENŢA CLASICILOR

Liviu Rebreanu (1855-1944)

Ioan MASSOFF

Liviu REBREANU


Liviu Rebreanu în intimitate1

POESIS

Vsevolod CIORNEI


De fapt

SOCIOLINGVISTICĂ

Silviu BEREJAN


Aspectul vorbit al limbii române în spaţiul dintre Prut şi Nistru

Gheorghe MOLDOVANU


Rolul politicilor lingvistice în gestionarea situaţiilor plurilingve

Lidia CODREANCA


Reflecţii despre dispariţia limbilor

SINTAXĂ

Vasile BOTNARCIUC


Despre o altă abordare a fenomenelor de sintaxă

CUM VORBIM, CUM SCRIEM?

Ion CIOCANU


Un minut, o minută

Ion MELNICIUC


Să apelăm mai des la dicţionarul explicativ

Ion CIOCANU


Limba, conducătorii şi conduşii

GRAMATICĂ

Elena ZGÂRCIBABĂ-BOGDAN


Factorul „abstractizare” în cadrul semiauxiliarelor de modalitate

Silvia MAZNIC


Aspecte ale dinamicii verbelor eventive ocazionale

ANIVERSĂRI. VASILE MELNIC – 70

Felicitare LR

Vladimir ZAGAEVSCHI


Îndrăgostit de graiul strămoşesc

Ion CIOCANU


Verticalitatea necesară

CTITORII

Ion CHIRTOAGĂ


Târgul Roman (sec. XIV-XVIII)

APĂRĂTOR AL PATRIEI ŞI AL CREDINŢEI

Mihai CIMPOI


(Re)citirea lui Ştefan cel Mare

Dumitru NĂSTASE


Ştefan cel Mare impărat*

Cărţi ruseşti despre noi

ORTODOXIE ŞI PANSLAVISM

Constanţa GOLOVATIUC


Biserica din Basarabia în secolul al XIX-lea

FILOZOFIE ŞI ARTĂ

Friedrich Nietzsche - 160. Cu biciul printre zei

Friedrich NIETZSCHE


Despre savanţi

LITERATURĂ UNIVERSALĂ

Arthur Rimbaud - 150

...Încâlcit ştrengar, Arthur!*

Arthur RIMBAUD


Les illuminations

CO-LABORATOR

Galina IONESI


Tipul inadaptatului în proza românească

Nina CORCINSCHI


Intuiţia în eseistica lui Nicolae Dabija

Victoriţa BRAGA


Structura ritului de trecere*

PROFIL

Mihail Gh. CIBOTARU


Omul cu flori în suflet sau un destin în serviciul muzeografiei naţionale

ISTORIE LITERARĂ

Valeriu NAZAR


Theodor Codrescu şi Basarabia

PREZENTĂRI ŞI RECENZII

Teodor COTELNIC


O lucrare meritorie despre neologismul eminescian

Steliana GRAMA


Izbânda luminii în poezia Galinei Furdui

Nicolae RAEVSCHI


Limba română. Profil medical – un manual necesar

Teodor COTELNIC


Istoriografia împotriva spiritului retrograd*

RETROACTUALITATEA

«Пе друмул молдовенизэрий»

O ANTOLOGIE A EPIGRAMEI ROMÂNEŞTI

Plăcerea de a glumi – III

REVISTA PRESEI CULTURALE

Viaţa Românească. Convorbiri literare. Contrafort. Curierul românesc. Idei în dialog. Cuvântul
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog