Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

COŞERIANA

GRAMATICĂ

PUNCTE DE REPER

CRITICĂ, ESEU

ITINERAR LEXICAL

TOPONIMIE ŞI ISTORIE

ARS POETICA

IN MEMORIAM

EVENIMENT

MUZICOLOGIE

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

Revista Limba Română Nr. 10, anul XVI, 2006

  Descarcă PDF  

RUBRICI


ARGUMENT

Anghel DUMBRĂVEANU


Unde zboară cuvântul

COŞERIANA

Angela FURTUNĂ


Evocare

Angela FURTUNĂ

Eugeniu COŞERIU


„Trebuie să cunoaştem toată tradiţia şi să mergem mai departe de tradiţia limitată pe care o poate avea cultura unei ţări”

Cristinel MUNTEANU


O analiză de (con)text

GRAMATICĂ

Petru BUTUC


Despre propoziţia şi fraza angrenată

PUNCTE DE REPER

Iustina BURCI


Documentele istorice – mijloc de cunoaştere şi păstrare a identităţii naţionale

CRITICĂ, ESEU

Sergiu PAVLICENCU


Receptarea literaturii italiene în spaţiul cultural basarabean

Diana VRABIE


Camil Petrescu şi doctrina „substanţei”

Irina DERCACI


Tehnici discursive în textele metapolitice ale lui Octavian Paler

ITINERAR LEXICAL

Nicolae RAEVSCHI


Apelativul hoţ şi variantele sale onomastice

TOPONIMIE ŞI ISTORIE

Anatol EREMIA


Cahulul în timp şi spaţiu

ARS POETICA

Mihai CIMPOI


Iubirea şi tristeţea în ecuaţii lirice

Ianoş ŢURCANU


Hoţii

IN MEMORIAM

Nicanor BABÂRĂ

Ion CIOCANU


Prezenţa unui savant şi pedagog de vocaţie

Victor BANARU


Limba ca instrument politic

EVENIMENT

Tamara PERETEATCU


Lumina cărţii

Ion HADÂRCĂ


Iaşul ca salon (I)

MUZICOLOGIE

Anastasia BURUIAN


Lirica eminesciană în liedurile compozitorului Gheorghe Dima
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog