Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

DUMITRU IRIMIA ÎN POSTUMITATE

COŞERIANA

UN PĂMÂNT ŞI DOUĂ CERURI

POESIS

PRO DIDACTICA

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

ZILELE „MIRON CRISTEA”. EDIŢIA A XVII-A

RESTITUTIO

CRITICĂ, ESEU

LECŢIILE ISTORIEI

ABONAMENTE

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

Revista Limba Română Nr. 6, anul XXIV, 2014

  Descarcă PDF  

RUBRICI


ARGUMENT

Alexandru BANTOŞ


Lupta continuă

DUMITRU IRIMIA ÎN POSTUMITATE

Teodora STANCIU


Un creator de şcoală: Dumitru Irimia

Teodora STANCIU

Dumitru IRIMIA


„Întâlnirea între Eminescu şi limba română este esenţială pentru cultura românească...”

COŞERIANA

Eugenia BOJOGA


Eugeniu Coșeriu și Școala lingvistică de la Tübingen (II)

Cristinel MUNTEANU


Despre o hermeneutică a sensului bazată pe «principiul încrederii»

Doina ARPENTI


Un itinerar biografic de excepţie reconstituit de Lorenzo Renzi

Lorenzo RENZI


De la Mihăileni spre lume

UN PĂMÂNT ŞI DOUĂ CERURI

Ana BANTOŞ

Ileana MĂLĂNCIOIU


Eu n-am obsesia morţii, dar am obsesia vieţii

POESIS

Ileana MĂLĂNCIOIU


Drum

Marian HOTCA


Poem simplu

PRO DIDACTICA

Constantin ŞCHIOPU


Formarea la elevi a competențelor lectorale

Marcela VÂLCU


Greșeli de interpretare și de rostire a unor unități fonetice complexe

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

Doina ARPENTI


Unele cauze şi efecte ale bilingvismului româno-italian

Vladimir ZAGAEVSCHI


Locuţiuni şi comparaţii ca echivalente ale adjectivelor în graiurile moldoveneşti de la est de Prut

ZILELE „MIRON CRISTEA”. EDIŢIA A XVII-A

Vasile STANCU


Faptele scriu istoria Topliţei

Alexandru BANTOŞ


Păstrător al unităţii neamului

Pamfil BILŢIU

Maria BILŢIU


Elie Miron Cristea şi valorificarea patrimoniului folcloric şi etnografic

RESTITUTIO

Vlad CIUBUCCIU


Vatra străbună a neamului Creangă

CRITICĂ, ESEU

Igor URSENCO


Lirica basarabeană, un caz de Verwandelte al matricei culturale românești

LECŢIILE ISTORIEI

Dorin CIMPOEŞU


Pagini de istorie recentă a Armeniei (2002-2005) (II)

ABONAMENTE

Citiţi revista noastră şi în 2015
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog