Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

BIBLIOTECA ŞI TRANZIŢIA

PRO DIDACTICA

ITINERAR LEXICAL

GRAMATICĂ

POESIS

PROZĂ

COŞERIANA

ANTROPOLOGIE LINGVISTICĂ

DIALOGUL ARTELOR

CRITICĂ, ESEU

LECŢIILE ISTORIEI

DIMENSIUNI ALE UNITĂŢII NOASTRE

BALCANII ŞI EUROPA

PORTRET

STUDIU DE CAZ

ARHI-PERSPECTIVE

EVENIMENT

CRONICA MEDIA

ABONAMENTE

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

Revista Limba Română Nr. 11-12, anul XXI, 2011

  Descarcă PDF  

RUBRICI


BIBLIOTECA ŞI TRANZIŢIA

Alexandru BANTOŞ


Puterea şi cultura noastră

Vera OSOIANU


Biblioteca publică: actualitate şi perspective

Elena HARCONIŢA

Elena STRATAN


Biblioteca şcolară – centru de informare şi instruire

Viorica-Ela CARAMAN


Trista libertate a cărţilor

Vasile GAVRILAN


De ce nu citesc studenţii?

PRO DIDACTICA

Constantin ŞCHIOPU


Interpretarea textului literar: tehnici de creativitate

ITINERAR LEXICAL

Anatol EREMIA


Reglementarea şi ocrotirea onomasticii româneşti în Republica Moldova

Lucia CEPRAGA


Importanţa limbii latine pentru onomastica economică

GRAMATICĂ

Dana-Luminiţa TELEOACĂ


Particularităţi morfosintactice ale textului contemporan de rugăciune (I)

POESIS

Mircea BÂRSILĂ


Însemnări de la Festivalul poeţilor din Balcani

Mircea BÂRSILĂ


Domnul administrator

Ioan ES. POP


mă întorc acasă după ani şi ani de umblat prin bucureşti

Nicolae SPĂTARU


citirea zidului

Emilia DABU


Amintiri mişcătoare

Stere BUCOVALĂ


După-amiezile unui pian

Nicolae Grigore MĂRĂŞANU


Distanţa dintre mine şi un iepure

PROZĂ

Vasile DATCU


Musafirul

COŞERIANA

Adriana-Maria ROBU


Don Eugenio Coseriu* omagiat pe meleaguri spaniole

Eugenia BOJOGA

Nelson CARTAGENA


Întâlnirea cu Eugeniu Coşeriu a fost decisivă pentru tot restul vieţii mele

ANTROPOLOGIE LINGVISTICĂ

Doina BUTIURCA


Limbajul mâinii – cartea de morală a fiinţei umane

DIALOGUL ARTELOR

Stere BUCOVALĂ


Prin artă suportăm mai uşor timpul

Lucrări din colecţia lui Stere BUCOVALĂ. Fascinaţia Dunării (pagini color)

CRITICĂ, ESEU

Ana BANTOŞ


Nicolae Mătcaş, îmblânzitorul de cuvinte*

Iulian BOLDEA


Ion Pop. Caligrafii şi reverii

Diana VRABIE


Ionel Teodoreanu, prozatorul-poet al copilăriei şi adolescenţei

LECŢIILE ISTORIEI

Dorin CIMPOEŞU


De ce românii nu trebuie să uite anul 1812

Ion VARTA


Recrutări a 59.500 de români basarabeni din R.S.S. Moldovenească la munci forţate în perioada 26 august – 4 noiembrie 1940

Ludmila COADĂ

Svetlana SUVEICĂ


Fără termen de prescripţie. Aspecte ale investigării crimelor comunismului în Europa

DIMENSIUNI ALE UNITĂŢII NOASTRE

Dumitru ACU


Asociaţiunea transilvană pentru literatura română şi cultura poporului român – ASTRA

Aurelian LAVRIC


Minoritatea moldo-română din Ucraina: probleme actuale şi perspective de supravieţuire

BALCANII ŞI EUROPA

Ioan C. POPA


Chestiunea identitară în Basarabia sau de ce moldovenii sunt români

PORTRET

Traian ICHIM


Lidia Lipcovscaia – figură marcantă a teatrului liric basarabean

STUDIU DE CAZ

Mihail Gh. CIBOTARU


Petrovici

ARHI-PERSPECTIVE

Andrei VIZIRU


Ţâpova – cea învăluită de mistere şi legende

EVENIMENT

Vasile GAVRILAN


Chişinău – 575

Vasile GAVRILAN


Alexandru Scarlat Sturdza omagiat în Sala Senatului a U.S.M.

Vasile GAVRILAN


„Nu m-am văzut un apostol”

Vasile GAVRILAN


Mihail Ion Ciubotaru – „Singurul poet basarabean care vorbea româneşte”

Constantin ŞCHIOPU


Întâlnirea elevilor cu cartea: medieri necesare

CRONICA MEDIA

Vasile GAVRILAN


Cronica media

ABONAMENTE

Revista „Contrafort” în 2012

Revista „Florile Dalbe” în 2012

Citiţi revista noastră şi în 2012
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog