Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

PROFILURI LITERARE EUROPENE

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

CUVINTE DEZVELITE

REGISTRU ACTUAL

CRITICĂ. ESEU

POESIS

INSTANTANEU

ANIVERSĂRI. VICTOR A. VOICU – 80

DESTINE

STAREA DE VEGHE

FĂURITORI AI UNIRII

INEDIT

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

INTERFERENŢE

AD LITTERAM

RESTITUTIO

IN MEMORIAM ANATOL CIOBANU

SINTAXĂ

LOGIC ȘI ANALOGIC ÎN COMUNICARE

RECITIREA CLASICILOR

TEXTE SACRE

PRO DIDACTICA

DIALOGUL ARTELOR

VOCI DIN TRECUT

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

Revista Limba Română Nr. 2, anul XXIX, 2019

  Descarcă PDF  

RUBRICI


ARGUMENT

Ioan-Aurel POP


Limba română – imn întru latinitate

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

Anatol EREMIA


Legislația lingvistică și utilitatea ei

PROFILURI LITERARE EUROPENE

Ana RAPCEA


Tatiana Țîbuleac: „Nu mă bazez pe succes, care este un lucru dacă nu efemer, atunci cel puțin schimbător”

Ana BANTOŞ


Scriitorul și dreptatea sa. Tatiana Țîbuleac, Grădina de sticlă

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

Alexandru GAFTON


Despre hipercorectitudine (II). Palatalizarea labiodentalelor

CUVINTE DEZVELITE

Stelian DUMISTRĂCEL


Hățișuri de lilieci, dar și miresme. Și speranțe!

REGISTRU ACTUAL

Dorin CIMPOEŞU


Alegerile parlamentare au aruncat Republica Moldova într-o profundă criză politică

CRITICĂ. ESEU

Adrian Dinu RACHIERU


Eminescu și canonul literar românesc (I)

POESIS

Ioan ES. POP


Poesis

INSTANTANEU

Val BUTNARU


Soția lui Faust

ANIVERSĂRI. VICTOR A. VOICU – 80

Telegramă omagială

Alexandru BANTOŞ


Bine școliți, tinerii români vor edifica viitorul nostru comun

Claude NICOLAU


Istoria unei prietenii durabile

„V” de la victorie

Andrei Valentin MEDVEDOVICI


O lecție de umanism

Andrei Adrian TICĂ


Despre profesorul meu de farmacologie

DESTINE

Ceslav CIOBANU


Cu Mihail Gorbaciov la răscruce de drumuri

STAREA DE VEGHE

Mircea DRUC


Niște nostalgici (II)

FĂURITORI AI UNIRII

Ion CONSTANTIN


Rolul lui Gherman Pântea în Unirea Basarabiei cu România

Nicolae FELECAN


Nicolae Drăgan, demn urmaș al Școlii Ardelene

INEDIT

Mircea COLOŞENCO


Camil Petrescu, poetul substanței filosofice

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

Sanda-Maria ARDELEANU


Lupta pentru limba romănească de N. Iorga. Comentarii pe marginea unei cărți

Nicolae Dan FRUNTELATĂ


Cronica unui secol tragic pentru România

INTERFERENŢE

Cristinel MUNTEANU


Comunicare şi leadership. De la Adam Smith la R.G. Collingwood

AD LITTERAM

Eugen MUNTEANU


Două scrisori către Eugenio Coseriu

RESTITUTIO

Mircea COLOŞENCO


Eugen Ionescu – secretar de presă și cultural în Franța (II)

Fănel TEODORAȘCU


Despre curaj în presa militară de la începutul secolului al XX-lea

IN MEMORIAM ANATOL CIOBANU

Elena VARZARI


Omul cetății Limba Română

Claudia CEMÂRTAN


Profesorul Anatol Ciobanu: aprecieri antume cu ecou postum

Ana BANTOŞ


Corelația limbă-cultură-identitate în viziunea lui Anatol Ciobanu

SINTAXĂ

Petru BUTUC


Criteriul metodologic la determinarea tipurilor de subordonate

LOGIC ȘI ANALOGIC ÎN COMUNICARE

Sabina CORNICIUC


„Colaborarea” instanțelor discursive fundamentale în „literatura personală”

Viorica MOLEA


Limbă/vorbire vs. competență/performanță

Lucia VESTE


Co(n)textul discursiv din perspectivă semantico-pragmatică

RECITIREA CLASICILOR

Dorina ROTARI


Receptarea autorilor canonici și schimbarea „orizontului de așteptare”. Cazul Eminescu

TEXTE SACRE

Iraida CONDREA


Acatiste publicate în Tipografia Eparhială de la Chișinău

PRO DIDACTICA

Olga IRIMCIUC


Ludicul în predarea limbii române

DIALOGUL ARTELOR

Florentin LEANCĂ


Vasile Ostahi. Parcurs artistic

VOCI DIN TRECUT

Mihai SUCIU


„Bandit” în Munţii Făgăraşului
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog