Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

LIMBA ROMÂNĂ AZI

CRITICĂ, ESEU

UN PĂMÂNT ŞI DOUĂ CERURI

POESIS

COŞERIANA

GRAMATICĂ

ITINERAR LEXICAL

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

DIMENSIUNI ALE UNITĂŢII NOASTRE

LECŢIILE ISTORIEI

DIALOGUL ARTELOR

ÎN FAMILIA LIMBILOR-SURORI

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

AFORISME

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

Revista Limba Română Nr. 4, anul XXIV, 2014

  Descarcă PDF  

RUBRICI


ARGUMENT

Nicolae MĂTCAŞ


Legislaţia lingvistică şi identitatea naţională a basarabenilor

LIMBA ROMÂNĂ AZI

Mina-Maria RUSU


Despre identitate lingvistică vs identitate culturală

Elena PLATON


Confirmarea vs demolarea unor mituri didactice legate de limba română ca limbă străină

CRITICĂ, ESEU

Adrian Dinu RACHIERU


Utopia romanului (II)*

Iulian BOLDEA


Actualitatea criticii

Alexandru Ovidiu VINTILĂ


Traian Brăileanu şi Martin Heidegger. O congruenţă anume

Lina CODREANU


Proverbul şi epigrama (I)

Lilia RĂCIULA


Poetica albastrului eminescian

UN PĂMÂNT ŞI DOUĂ CERURI

Ana BANTOŞ

Jan Willem BOS

Cornelia GOLNA


E un mare beneficiu să cunoşti contextul literar şi cultural al altei ţări

POESIS

Nicolae Grigore MĂRĂŞANU


Arderea lui A

COŞERIANA

Cristinel MUNTEANU


La originea ideii de «colaj discursiv»: Platon – Phaidros

GRAMATICĂ

Petru BUTUC


Caracterul nemotivat al unor titluri tipologice de complemente

Carolina POPUŞOI


Aspecte ale calcului de regim verbal cazual nerecomandat în limba română din Basarabia

ITINERAR LEXICAL

Ioan MILICĂ


Imaginarul creştin în denumirile populare româneşti de plante (II)*

Anatol EREMIA


Dicţionar toponimic (VI)

Vladimir ZAGAEVSCHI


Nume de familie româneşti arhaice şi derivatele lor în zone periferice şi insulare

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

Emilia OGLINDĂ


Concurenţa modurilor din perspectiva raportului limbă – vorbire

Silvia MAZNIC


Aforistica latină: încercări de clasificare

Alexandra GHERASIM


Metafore conceptuale derivate din termeni anatomici

DIMENSIUNI ALE UNITĂŢII NOASTRE

Alexandru BANTOŞ

Ilie ŞANDRU


Procesul de integrare naţională a basarabenilor este ireversibil

LECŢIILE ISTORIEI

Dinu POŞTARENCU


Repunerea în drepturi a limbii române (1917-1918) (II)*

Vlad MISCHEVCA


De la Wilno la Vilnius. Paralele istorice basarabene: 1812-2013

DIALOGUL ARTELOR

Mihai Ştefan POIATĂ


Şansa estetică a fragmentului care devine întreg

Sergiu PLĂMĂDEALĂ


Biografia noastră, monumentele (pagini color)

ÎN FAMILIA LIMBILOR-SURORI

Doina ARPENTI


Limba italiană – limba artelor, a emigraților și a imigraților

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

Ioan S. CÂRÂC


B. P. Hasdeu, Studii de ştiinţa limbii, Prologul editorului, studiu introductiv şi note de Cristinel Munteanu, Editura Institutul European, Iaşi, 2013

Ion CIOCANU


Două romane rezistente ale lui Mihail Gh. Cibotaru

AFORISME

Gheorghe ŢÂMBAL


Gânduri printre rânduri
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog