Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

AUTOGRAF

DIMENSIUNI ALE UNITĂŢII NOASTRE

CRITICĂ, ESEU

PRO DIDACTICA

ITINERAR LEXICAL

COLOCVIU

DIALOGUL ARTELOR

POESIS

ANIVERSĂRI. VLADIMIR ZAGAEVSCHI – 75

IUVENTUS

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

Revista Limba Română Nr. 7-8, anul XVIII, 2008

  Descarcă PDF  

RUBRICI


AUTOGRAF

Nicolae DABIJA


Legătura între noi şi Dumnezeu

Nicolae DABIJA


Telegramă

DIMENSIUNI ALE UNITĂŢII NOASTRE

Victor V. GRECU


Dreptul limbii

CRITICĂ, ESEU

Dumitru IRIMIA


Ipostaze ale întîlnirii metapoetice între Nichita Stănescu şi Mihai Eminescu

Nicolae GEORGESCU


Metafora luminii în poezia lui Eminescu (I)

Iulian BOLDEA


George Coşbuc – metamorfozele lirismului (II)*

PRO DIDACTICA

Nina ACONI


Proiectul – metodă de predare / învăţare / evaluare

Petru BUTUC


Reconsiderări privind titlul sintactic de complement predicativ

ITINERAR LEXICAL

Stelian DUMISTRĂCEL


Ingineria ca inginerlâc

Cristinel MUNTEANU


Despre caracterul motivat al numelor proprii din opera literară

COLOCVIU

Filologia modernă: realizări şi perspective în context european

Nicolae RÂMBU


Barbaria interpretării. Reflecţii despre hermeneutica lui Schleiermacher1

Iraida CONDREA


Referinţe nonverbale şi paraverbale în textul dramatic

Viorica-Ela CARAMAN


Poezia cotidianului – scriitură sau limbaj poetic?

Tatiana CURMEI


Sinestezia ca procedeu de construcţie a sensului în textul poetic

Nicoleta IFRIM


Hermeneutica fractalilor şi textul literar

Angelica HOBJILĂ


Comunicare şi contextualizare – repere pragmatice

DIALOGUL ARTELOR

Anatol RURAC


O generaţie care planează liber

POESIS

Nicolae DABIJA


Expoziţie de icoane


Nicolae Dabija: repere pentru un portret

ANIVERSĂRI. VLADIMIR ZAGAEVSCHI – 75

Vladimir ZAGAEVSCHI


Fşier biobibliografic

Vladimir ZAGAEVSCHI


„Ca neam supravieţuim prin graiul matern...”

Stelian DUMISTRĂCEL


La un prieten


Omul, profesorul, savantul Vladimir Zagaevschi

Vladimir ZAGAEVSCHI


Nume de familie româneşti cu formantul -arius în evoluţie (Morariu, Morari, Moraru, Morar)

IUVENTUS

Marina SCLIFOS


Structura silabică în limbile română şi engleză

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

Vitalie ZAGAIEVSCHI


Un colos monografic despre Cosăuţi

Cristinel MUNTEANU


Un eveniment cultural: Wilhelm von Humboldt în româneşte

Liuba AGAPI


Un itinerar deschis pentru prezent şi viitor
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog