Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

PROFILURI LITERARE EUROPENE

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

CUVINTE DEZVELITE

REGISTRU ACTUAL

CRITICĂ. ESEU

POESIS

INSTANTANEU

ANIVERSĂRI. VICTOR A. VOICU – 80

DESTINE

STAREA DE VEGHE

FĂURITORI AI UNIRII

INEDIT

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

INTERFERENŢE

AD LITTERAM

RESTITUTIO

IN MEMORIAM ANATOL CIOBANU

SINTAXĂ

LOGIC ȘI ANALOGIC ÎN COMUNICARE

RECITIREA CLASICILOR

TEXTE SACRE

PRO DIDACTICA

DIALOGUL ARTELOR

VOCI DIN TRECUT

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

LECŢIILE ISTORIEI

Scurtă bibliografie privind raptul Basarabiei, Nordului Bucovinei, Ţinutului Herţa la 28 iunie 1940

Alte articole de
Revista Limba Română
Nr. 7-8, anul XX, 2010

Pentru tipar

1. Istoria Românilor, vol. VIII, România întregită (1918-1940), Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2003, p. 565-599.
2. Ioan Scurtu, Constantin Hlihor. Anul 1940. Drama românilor dintre Prut şi Nistru, Bucureşti, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, 1992. – 191 p.
3. Idem. Complot împotriva României. 1939-1947. Basarabia, nordul Bucovinei şi Ţinutul Herţa în vâltoarea celui de-al Doilea Război Mondial, Bucureşti, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, 1994. – 225 p.
4. Ion Şişcanu. Raptul Basarabiei. 1940, Chişinău, Edutura Ago-Dacia, 1993.
5. Idem. Uniunea Sovietică – România, 1940. Tratative în cadrul comisiilor mixte, Chişinău, Editura ARC, 1995, p. 106-262.
6. Idem. Basarabia în contextul relaţiilor sovieto-române. 1940, Chişinău, Editura Civitas, 2007. – 336 p.
7. Alexandru Duţu, Maria Ignat. 1940. Drama României. Rapt şi umilinţă, Bucureşti, Editura Universal Dalsi, 2000. – 314 p.
8. Keith Hitchins. România. 1866-1947, ediţia a II-a, Bucureşti, Editura Humanitas, 1998, p. 431 şi urm.
9. Anatol Petrencu. Basarabia în al Doilea Război Mondial. 1940-1944, Chişinău, Editura Lyceum, 1997. – 346 p.
10. Idem. România şi Basarabia în anii celui de-al Doilea Război Mondial, Chişinău, Editura Epigraf, 1999. – 176 p.
11. Ioan Scurtu, Gheorghe Buzatu. Istoria românilor în secolul XX (1918-1948), Bucureşti, 1999.
12. Constantin Stan. Drama românilor din Basarabia şi Bucovina de Nord, Buzău, 2006.
13. Florin Constantiniu. Între Hitler şi Stalin. România şi pactul Ribbentrop-Molotov, Bucureşti, 1991. – 136 p.
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog