Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

DIMENSIUNI ALE UNITĂŢII NOASTRE

COŞERIANA

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

ITINERAR LEXICAL

SINTEZE

CUVINTE DEZVELITE

PRO DIDACTICA

INTERFERENŢE

CRITICĂ, ESEU

PREZENTĂRI ŞI RECENZII

EVENIMENT

RESTITUIRI

RECITIREA CLASICILOR

DIALOGUL ARTELOR

NICOLAE POPA – 60

ARS POETICA

LECŢIILE ISTORIEI

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

STAREA DE VEGHE

PROFIL

PROZĂ

MESERII DE ALTĂDATĂ

ECOURI, REFLECȚII

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

ANIVERSĂRI

Omnia mea mecum porto

Ion MELNICIUC

Alte articole de
Ion MELNICIUC
Revista Limba Română
Nr. 1-2, anul XXI, 2011

Pentru tipar

1. Lexicologia. Culegere de exerciţii, Editura Ştiinţa, Chişinău, 1972, 100 p.
2. Mijloace lexico-gramaticale de exprimare a superlativului în limba moldovenească, U.S.M., 1975, 26 p.
3. Lucrări de control la lexicologie, U.S.M., 1977, 59 p.
4. Omonime, omofone, omografe. Material didactic la lexicologie, U.S.M., 1977, 70 p.
5. Mic dicţionar de paronime, Editura Lumina, Chişinău, 1979, 184 p.
6. Superlativul în limba moldovenească, Editura Ştiinţa, Chişinău, 1981, 172 p.
7. Lumina cuvântului, Editura Cartea Moldovenească, Chişinău, 1983, 116 p.
8. Practicum la Metodica limbii moldoveneşti, Editura Lumina, Chişinău, 1983, 128 p.
9. Limba moldovenească. Manual pentru cl. a IX-a a şcolii ruse, Editura Lumina, Chişinău, 1985, 128 p.; ed. a II-a, 1987;
10. Limba moldovenească. Manual pentru cl. a X-a a şcolii ruse, Editura Lumina, Chişinău, 1986, 156 p.; ed. a II-a, 1988;
11. Practicum la Lexicologie, Editura Lumina, Chişinău, 1991, 176 p.
12. N. Corlăteanu, I. Melniciuc, Lexicologia, Editura Lumina, Chişinău, 1992, 225 p.
13. M. Purice, Gh. Colţun, I. Melniciuc, Limba casei noastre, Editura Lumina, Chişinău, 1992, 208 p.
14. Limba română în şcolile alolingve (coautor), Editura Lumina, Chişinău, 1994, 203 p.
15. Limba română. Îndrumar metodic, Fundaţia Culturală „Grai şi suflet”, Chişinău, 1996, 60 p.
16. Limba română – cel mai dificil examen la BAC şi admitere, Editura Epigraf, Chişinău, 2001, 144 p.
 
 
* * *
Prelegerile şi seminarele conferenţiarului universitar Ion Melniciuc sunt apreciate foarte înalt de către auditori. Studenţii sunt captivaţi nu numai de erudiţia profesorului, ci şi de modul de exprimare al maestrului. Dispunând de un întins, variat şi adecvat vocabular, de o lăudabilă competenţă lingvistică, de un rafinat simţ al limbii, dl Ion Melniciuc se dovedeşte a fi un neîntrecut maestru în ceea ce latinii numeau ars combinatorica, împerechind lexemele în aşa fel, încât reuşeşte a stoarce din ele un maximum de efect stilistico-expresiv, un evantai de conotaţii de o extraordinară forţă comunicativă.
 
Anatol CIOBANU,
membru corespondent al A.Ş.M.,
doctor habilitat în filologie, profesor universitar
 
Faptul că Ion Melniciuc este un lingvist de prestigiu, dublat în chip fericit de un publicist înzestrat, îşi găseşte confirmarea concretă într-o mulţime de articole, eseuri, interviuri şi crochiuri inserate în paginile ziarelor şi revistelor.
Tratarea corectă a problemelor concrete ale limbii luate în dezbatere, ingeniozitatea discursului lingvistico-publicistic, atitudinea exigentă şi consecventă faţă de adevărul ştiinţific şi istoric referitor la limba noastră, caracterul militant al articolelor, studiilor, interviurilor, eseurilor şi chiar al replicilor formulate cu cele mai diferite ocazii sunt însemne permanente ale creaţiei lui Ion Melniciuc.
 
Ion CIOCANU,
doctor habilitat în filologie,
colaborator ştiinţific
coordonator la Institutul de Filologie al A.Ş.M., scriitor
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog