Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

LA ACADEMIA ROMÂNĂ

ADEVĂRUL DESPRE NOI

DIMENSIUNI ALE CONTINUITĂȚII ROMÂNEȘTI

PRECURSORII DESPRE UNIRE

COŞERIANA

ANALIZE ŞI INTERPRETĂRI

INTERFERENŢE

CUVINTE DEZVELITE

GRAMATICĂ

AD LITTERAM

INEDIT

RECITIREA CLASICILOR

ECOURI, REFLECȚII

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

POESIS

CRITICĂ, ESEU

SINTEZE

PRO DIDACTICA

ÎNSEMNE IDENTITARE

PORTRET

DIALOGUL ARTELOR

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

OMUL ÎNCEPUTURILOR

Ion Dumeniuk. Note biobibliografice

Alte articole de Revista Limba Română
Nr. 3-6, anul XXI, 2011

Pentru tipar

În cele aproape trei decenii (1963-1991) de activitate pedagogica şi ştiinţifică, Ion Dumeniuk, profesor de lingvistică generală, membru al Consiliului director al societăţii „Limba noastră cea română”, redactor-şef al revistei „Limba Română”, Director General al Departamentului de Stat pentru asigurarea funcţionării limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova, a parcurs calea de la asistent la catedră până la profesor universitar, fiind unul dintre liderii notorii ai mişcării literelor româneşti din Basarabia, un militant recunoscut pentru readucerea alfabetului latin în Republica Moldova, pentru reînvierea limbii române, ale cărei funcţii sociale au fost reduse considerabil, drept urmare a politicii de rusificare promovate timp de decenii de către regimul comunist unional şi autorităţile promoscovite locale, străine de interesele şi aspiraţiile naţiunilor din provinciile fostului imperiu sovietic.
Ion Dumeniuk a participat nemijlocit la elaborarea proiectelor de legi adoptate la 31 august 1989, iar, prin sondajul sociolingvistic organizat şi efectuat cu participarea Domniei Sale, precum şi prin cele vreo 20 de articole publicate doar în răstimpul dintre noiembrie 1988 şi august 1989, a contribuit eficient la trezirea conştiinţei naţionale a românilor basarabeni, demascând manevrele forţelor antinaţionale, încercările pseudopatrioţilor de a menţine aşa-zisul specific moldovenesc, de a zădărnici procesul de revenire la adevărul istoric şi ştiinţific.
După istoricul august 1989, sesizând intenţia unor factori de decizie de a impune în republică un sistem de scriere „latin moldovan”, domnul Ion Dumeniuk s-a încadrat activ în munca de propagare în mase a normelor ortografice şi ortoepice ale limbii române, imprimând în acest scop, la TVNM, 41 de prelegeriÎnvăţăm a citi şi a scrie cu caractere latine (termenii alfabet român, limba română fiind pe atunci încă un tabu) şi publicând în săptămânalul „Viaţa satului” un serial de note cu titlul genericCine le paşte, le cunoaşte, precum şi unÎndrumar de ortografie. A colaborat, de asemenea, la scrierea cărţiiNorme ortografice, ortoepice şi de punctuaţie, al cărei titlu l-a modificat (împreună cu dl Mătcaş), adăugândale limbii române, fapt prin care a oficializat glotonimul normal ce va fi adoptat apoi ca titlu pentru noua revistă filologică concepută şi redactată de Domnia Sa.
În general, activitatea lui Ion Dumeniuk a fost dominată de străduinţa Dumisale de a pune la dispoziţia studenţilor, învăţătorilor şi celor interesaţi manuale, programe analitice, alte materiale didactice, studii filologice cu un pronunţat caracter aplicativ, practic. A elaborat un manual de limba română (de tip fără profesor) pentru populaţia rusofonă, a publicat, pentru prima dată în limba română, programe şi manuale de lingvistică generală(Introducere în lingvistică,1980, ediţia a doua – 1987;Lingvistica generală, 1985).
De la susţinerea doctoratului (1970) şi până în prezent, a ţinut la facultăţile de litere, filologie germano-romanică şi ziaristică următoarele cursuri de bază şi opţionale: Lexicologia limbii române, Istoria limbii române, Teoria şi practica traducerii, Redactare literară, Introducere în lingvistica romanică, Introducere în studiul contrastiv al limbilor, Morfologia contrastivă a limbilor rusă şi română, Istoria concepţiilor lingvistice, Introducere în ştiinţa limbii, Curs de lingvistică generală, Limbă şi societate.
Lista lucrărilor publicate de Ion Dumeniuk include peste 100 de titluri, printre care studii de lexicologie, gramatică, stilistică şi traducere, articole de cultivare a limbii, de popularizare a ştiinţei limbii, în special a problemelor legate de reintroducerea alfabetului latin, proclamarea românei drept limbă de stat a republicii etc.
A prezentat referate şi comunicări la congrese, simpozioane, conferinţe ştiinţifice universitare, interuniversitare, regionale, unionale şi internaţionale.
 
1991,
din arhiva redacţiei
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog