Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

DIMENSIUNI ALE UNITĂŢII NOASTRE

COŞERIANA

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

ITINERAR LEXICAL

SINTEZE

CUVINTE DEZVELITE

PRO DIDACTICA

INTERFERENŢE

CRITICĂ, ESEU

PREZENTĂRI ŞI RECENZII

EVENIMENT

RESTITUIRI

RECITIREA CLASICILOR

DIALOGUL ARTELOR

NICOLAE POPA – 60

ARS POETICA

LECŢIILE ISTORIEI

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

STAREA DE VEGHE

PROFIL

PROZĂ

MESERII DE ALTĂDATĂ

ECOURI, REFLECȚII

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

CONSTANTIN CIOPRAGA – 90

Model al nezgomotoasei glorii

Grigore VIERU

Alte articole de
Grigore VIERU
Revista Limba Română
Nr. 7-9, anul XVI, 2006

Pentru tipar

Stimate domnule profesor şi iubite frate Constantin Ciopraga,
Vă trimit dintr-un spital aceste rânduri de felicitare cu ocazia zilei Dumneavoastră de naştere. Sunt sleit de puteri şi Vă rog sa mă iertaţi că îmbrăţişarea mea, prin cuvânt, este netare.
Aţi fost întotdeauna şi aţi rămas şi azi pentru noi un model al cinstei, al unei istovitoare trude, al răbdării şi al nezgomotoasei glorii.
Cinstea, ca şi Patria, nu poate fi clintită din loc. Prin cinste şi demnitate nu aţi rătăcit niciodată drumul. Nu rătăceşte drumul cel care este albină şi rămâne pe locul unde l-a aşezat Bunul Dumnezeu. Dumneavoastră aţi rămas pe sfântul pământ şi în Logosul din care aţi răsărit ca un mare creator de frumuseţi spirituale din care s-au înfruptat câteva generaţii.
Tăcuta Dumneavoastră glorie se înscrie în rândul supremelor responsabilităţi ale sufletului uman. Iar această glorie şi această responsabilitate sunt ca un război sfânt şi drept întru izbânda Dreptăţii româneşti.
Logosul care a izvorât şi izvorăşte din pana Dumneavoastră este nu numai un Pod de flori, ci şi unul de oţel întins peste Prut. Pe el poţi trece cu pas apăsat şi încrezător.
Vă mulţumim şi Vă îmbrăţişăm cu toată dragostea, dorindu-Vă multă sănătate.
 
Chişinău,
12 mai 2006
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog