Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

FAȚETELE CUVÂNTULUI

TESTIMONIU LEXICOGRAFIC

COŞERIANA

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

CUVINTE DEZVELITE

INTERFERENŢE

REGISTRU ACTUAL

LECŢIILE ISTORIEI

FĂURITORI AI UNIRII

INEDIT

STAREA DE VEGHE

EVOCĂRI

POESIS

PROZĂ

JUVENTUS

CRITICĂ. ESEU

CUM VORBIM, CUM SCRIEM?

SINTAXĂ

TERMINOLOGIE ŞI LIMBAJ

PRO DIDACTICA

DIALOGUL ARTELOR

DISOCIERI

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

ANIVERSĂRI. VALERIU RUSU – 70

Fişier biografic

Alte articole de Revista Limba Română
Nr. 12, anul XV, 2005

Pentru tipar

Valeriu Rusu s-a născut la 9 septembrie 1935, com. Mihăileanca, Hotin, România.
În 1953 a absolvit Liceul „Minai Viteazul” din Bucureşti.
În 1958 a absolvit Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti.
Între 1959-1986 este colaborator ştiinţific, şef de sector la Centrul de Fonetică şi Dialectologie al Academiei Române.
În 1965 obţine o bursă de 3 luni la Universitatea din Toulouse (Franţa).
În 1966 este invitat ca lector de limba română la Universitatea din Belgrad (Iugoslavia).
În 1970-1971, 1971-1974 este invitat ca lector, ca maître de conference asociat, la Université de Provence.
Din 1987 se stabileşte în Franţa la aceeaşi Universitate, funcţionând ca maître de conference, apoi profesor, director de teze la limba română, şef al Departamentului de Lingvistică Comparată a Limbilor Romanice şi Română.
A organizat o serie de conferinţe ştiinţifice internaţionale, simpozioane, printre care Săptămâna poeziei româneşti basarabene (1999), Colloque International „Ginta latină” et l’Europe d’aujourd’hui (2001), la care au participat savanţi şi scriitori din Republica Moldova.
A publicat peste 300 de lucrări (studii, articole, rezumate, note, recenzii), inclusiv 27 de cărţi, o serie de Atlase lingvistice, antologii bilingve; a tradus (împreună cu doamna Aurelia Rusu) din româneşte în franceză şi a editat capodopera Ţiganiada de Ion Budai-Deleanu; a redactat, comentat şi a pregătit pentru tipar celebra operă lexicografică a lui Tache Papahagi Dicţionarul dialectului aromân, general şi etimologic (tradus în franceză de către doctorul în filologie Estelle Variot, discipolă a profesorului Valeriu Rusu).
Profesorul Valeriu Rusu este Membru titular al Academiei Agricole din Aix-en-Provence; Profesor Honoris Causa al Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, Cetăţean de Onoare al Municipiului Chişinău, Preşedinte de Onoare al Casei Limbii Române din Chişinău şi membru al colegiului de redacţie al revistei Limba Română, Membru de Onoare al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, Membru de Onoare al Centrului Academic Internaţional „Minai Eminescu” din Republica Moldova; este distins cu Medalia „50 de ani ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei”.
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog