Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

FAȚETELE CUVÂNTULUI

TESTIMONIU LEXICOGRAFIC

COŞERIANA

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

CUVINTE DEZVELITE

INTERFERENŢE

REGISTRU ACTUAL

LECŢIILE ISTORIEI

FĂURITORI AI UNIRII

INEDIT

STAREA DE VEGHE

EVOCĂRI

POESIS

PROZĂ

JUVENTUS

CRITICĂ. ESEU

CUM VORBIM, CUM SCRIEM?

SINTAXĂ

TERMINOLOGIE ŞI LIMBAJ

PRO DIDACTICA

DIALOGUL ARTELOR

DISOCIERI

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

ANIVERSĂRI. VALERIU RUSU – 70

Cărturar şi om al cetăţii

Filip TEODORESCU

Alte articole de
Filip TEODORESCU
Revista Limba Română
Nr. 12, anul XV, 2005

Pentru tipar

 
Mult stimate domnule profesor,
 
Cu sentimente de înaltă consideraţie, îmi face o reală plăcere ca, în numele meu şi al soţiei mele, să vă transmit cele mai sincere felicitări, cu urări de multă sănătate şi viaţă îndelungată, împlinită prin creaţie ştiinţifică majoră, cu prilejul celei de a 70-a aniversări, pe care o sărbătoriţi în mijlocul admiratorilor de la Chişinău, care vă preţuiesc cu recunoştinţă pentru bogăţia operei şi a sufletului Dvs. de român. Iubiţi România şi oamenii care o reprezintă prin lucrări de valoare, prin dragostea pentru cultură şi civilizaţie, iar adevăraţii intelectuali din ţară şi din Republica Moldova ştiu să cinstească pe măsură învăţaţii care fac cinste patriei noastre comune – LIMBA ROMÂNĂ.
Exemplara Dvs. activitate, concretizată în cărţile ştiinţifice de referinţă Limba română. Limbă, literatură, civilizaţie; Limba română. Cuvinte şi imagini; Tratatul de dialectologie românească – pentru a aminti doar câteva, precum, şi cu deosebire, opera de ctitorire şi de promovare a unor instituţii şi proiecte – vă recomandă ca pe un cărturar şi om al cetăţii condus de deviza „Labor omnia vincit improbus” (Munca perseverentă învinge totul).
Provenienţa Dvs. din zona Basarabiei v-a imprimat acele virtuţi specifice oamenilor cărora destinul le-a încredinţat misiunea de apărători ai fruntariilor, ai gliei şi zestrei ţării lor. Ca lingvist patriot, format de câţiva dintre savanţii cei mai de seamă pe care i-a avut ştiinţa filologică în secolul al XX-lea, aţi ştiut să comunicaţi şi plastic, şi doct, atât studenţilor şi auditorilor simpli, cât şi forurilor academice că limba reprezintă un tezaur profund şi semnificativ al existenţei integrale a unui neam şi că limba română este una dintre cele mai frumoase şi expresive dintre limbile lumii.
Pentru această devoţiune vă cinstesc discipolii Dvs. din România, Republica Moldova şi din Franţa şi vă respectă şi iubesc romaniştii din marile centre universitare ale Europei.
Vă rog să primiţi urarea mea din toata inima: La mulţi ani fericiţi, domnule profesor, şi să vă bucuraţi, alături de toţi conaţionalii, de triumful adevărurilor sfinte în care credeţi!
 
Chişinau, 9 septembrie 2005
 
Filip TEODORESCU,
Ambasador al României în Republica Moldova

 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog