Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

PROFILURI LITERARE EUROPENE

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

CUVINTE DEZVELITE

REGISTRU ACTUAL

CRITICĂ. ESEU

POESIS

INSTANTANEU

ANIVERSĂRI. VICTOR A. VOICU – 80

DESTINE

STAREA DE VEGHE

FĂURITORI AI UNIRII

INEDIT

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

INTERFERENŢE

AD LITTERAM

RESTITUTIO

IN MEMORIAM ANATOL CIOBANU

SINTAXĂ

LOGIC ȘI ANALOGIC ÎN COMUNICARE

RECITIREA CLASICILOR

TEXTE SACRE

PRO DIDACTICA

DIALOGUL ARTELOR

VOCI DIN TRECUT

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

ANIVERSĂRI. VASILE PAVEL – 70

Stimate domnule profesor Vasile Pavel!

Ion GUŢU

Alte articole de
Ion GUŢU
Revista Limba Română
Nr. 7-8, anul XIV, 2004

Pentru tipar

Împlinirea onorabilei vârste de 70 de ani, ce vine cu atâta lumină în casa şi în familia dumneavoastră, este şi pentru noi, colegii şi prietenii domnului Vasile Pavel de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, un bun prilej de a vă felicita călduros şi de a vă dori multă sănătate, mult bine în familie şi mari realizări în activitatea nobilă ce o desfăşuraţi!
Folosim ocazia oferită pentru a ne exprima admiraţia faţă de frumoasele rezultate obţinute în munca pedagogică şi ştiinţifică. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” apreciază înalt lucrările dialectologului Vasile Pavel. Avem în persoana dumneavoastră un savant dedicat total problemelor geografiei lingvistice, dar şi un bun dascăl, interesat de perfecţionarea calităţii în vederea pregătirii cadrelor în domeniu!
Meritele deosebite ce le aveţi sunt recunoscute nu numai în Republica Moldova, dar şi în cercurile ştiinţifice de peste hotarele ei. Participările la cele 15 Congrese şi Colocvii internaţionale sunt de o rezonanţă aparte şi pentru colectivul universităţii.
Apreciem înalt deosebitele calităţi de organizator şi diriguitor al Catedrei Limba Română şi Filologie Clasică a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”!


 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog