Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

LA ACADEMIA ROMÂNĂ

ADEVĂRUL DESPRE NOI

DIMENSIUNI ALE CONTINUITĂȚII ROMÂNEȘTI

PRECURSORII DESPRE UNIRE

COŞERIANA

ANALIZE ŞI INTERPRETĂRI

INTERFERENŢE

CUVINTE DEZVELITE

GRAMATICĂ

AD LITTERAM

INEDIT

RECITIREA CLASICILOR

ECOURI, REFLECȚII

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

POESIS

CRITICĂ, ESEU

SINTEZE

PRO DIDACTICA

ÎNSEMNE IDENTITARE

PORTRET

DIALOGUL ARTELOR

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

FEEDBACK

Sarcină

Alte articole de Revista Limba Română
Nr. 5-6, anul XXIII, 2013

Pentru tipar

Cele două săptămâni în care s-a desfăşurat activitatea primei ediţii a Şcolii de vară „Eugeniu Coşeriu şi paradigme ale lingvisticii actuale” de la Cluj (25 iunie – 8 iulie 2012) au însemnat, din punct de vedere motivaţional şi cognitiv, pentru unii participanţi, o dispensare curriculară de convenţiile şcolii tradiţionale pe care o urmează şi aproprierea unei perspective lingvistice şi culturale complexe, pentru alţii – o redescoperire a lingvisticii ca teren al latenţelor în abordări interdisciplinare originale şi pentru cei mai mulţi – bucuria regăsirii într-un mediu multicultural şi într-un spaţiu primenitor de comunicare şi cunoaştere.
În acest context, stagiul de la Cluj, care a prilejuit o conectare a fiecăruia în parte la orizontul de sens al lingvisticului, prezentat ca ştiinţă a culturii, a generat un grupaj de încercări scrise în jurul unei sarcini de coagulare tematică:  
Realizarea unei expuneri pe marginea unei probleme a domeniului / ariei pe care îl / o studiază fiecare, relevând un aspect important la care se poate raporta autoritatea coşeriană în idei şi soluţii.
Rubrica Feedback reproduce unele dintre intervenţiile participanţilor care şi-au exprimat reflecţiile, interogaţiile, problematizările şi ideile pentru înţelegerea şi valorificarea operei lui Eugeniu Coşeriu.
 
V.-E. Caraman
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog