Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

FAȚETELE CUVÂNTULUI

TESTIMONIU LEXICOGRAFIC

COŞERIANA

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

CUVINTE DEZVELITE

INTERFERENŢE

REGISTRU ACTUAL

LECŢIILE ISTORIEI

FĂURITORI AI UNIRII

INEDIT

STAREA DE VEGHE

EVOCĂRI

POESIS

PROZĂ

JUVENTUS

CRITICĂ. ESEU

CUM VORBIM, CUM SCRIEM?

SINTAXĂ

TERMINOLOGIE ŞI LIMBAJ

PRO DIDACTICA

DIALOGUL ARTELOR

DISOCIERI

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

APEL

Apel către cititori

Alte articole de Revista Limba Română
Nr. 5-6, anul XXIII, 2013

Pentru tipar

Deşi în ultimii ani s-a înregistrat o creştere a numărului de cărţi, broşuri, ziare cu grafie latină în colecţiile bibliotecilor publice, ponderea acestora rămâne încă mult sub nivelul necesităţilor reale. Astfel, din fondul total de publicaţii gestionat de biblioteci, potrivit unor statistici, cartea în limba română constituie aproximativ 25%. Prin urmare, şi după trecerea a 24 de ani de la aprobarea legislaţiei lingvistice, bibliotecile noastre se confruntă cu o mare lipsă de literatură indispensabilă organizării procesului de învăţământ. Având în vedere că biblioteca şcolară este o componentă esenţială a oricărei strategii pe termen lung de educaţie, informare şi dezvoltare economică, socială şi culturală, considerăm că implementarea proiectului „Revista «Limba Română» în fiecare şcoală din Republica Moldova” este de maximă oportunitate şi, sperăm, că acesta va contribui la satisfacerea exigenţelor actuale de informare a elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice. Am dori foarte mult ca, prin intermediul „Limbii Române”, să sporim cantitativ şi calitativ şansa de a asimila metodele performante de predare şi studiere a limbii şi literaturii române. Ne propunem, cu susţinerea specialiştilor în domeniu, să revigorăm schimbul de idei şi de experienţă între profesorii interesaţi de noutăţile didactice, să stimulăm interesul general pentru studiul limbii, literaturii şi culturii române, încurajând caracterul sistematic de însuşire şi răspândire a cunoştinţelor.
În acest context, adresăm bibliotecarilor, profesorilor, studenţilor, liceenilor, elevilor rugămintea de a ne ajuta să instituim un flux informativ continuu, cu finalităţi reciproc avantajoase, pe dimensiunea revistă – cititor – învăţământ.
Aşteptăm mesajele dumneavoastră pe adresa: Căsuţa poştală nr. 83, bd. Ştefan cel Mare nr. 134, Chişinău, 2012 sau pe adresa de e-mail: romanainscoala@gmail.com. Vă rugăm să ne comunicaţi opiniile dumneavoastră despre revistă, să ne sugeraţi ce teme / subiecte aţi dori să abordăm în „Limba Română”, aşa încât publicaţia noastră să răspundă intereselor şi exigenţelor procesului educaţional actual şi, desigur, să întrețină un consens cu preocupările şi aşteptările dumneavoastră.
 
 
Colegiul de redacţie
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog