Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

DIMENSIUNI ALE PERMANENȚEI ROMÂNEȘTI

DIN TAINELE SCRISULUI ROMÂNESC

CRITICĂ, ESEU

ANUL LITERAR 2017

POESIS

PRO DIDACTICA

SINTEZE

AD LITTERAM

DIALOGUL ARTELOR

EVENIMENT

ECOURI, REFLECȚII

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

CUVINTE DEZVELITE

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

SUFLET DE VEGHE

ITINERAR LEXICAL

UNIVERSUL VIRTUȚILOR CREȘTINE

DESTINE

PROZĂ

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

PĂCAT CĂ ŞI GIGANŢII TREC ÎN ALTĂ LUME...

Fără Magistru, o lume mai mult decît săracă...

Stelian DUMISTRĂCEL

Alte articole de
Stelian DUMISTRĂCEL
Revista Limba Română
Nr. 10, anul XII, 2002

Pentru tipar

Profesorul Eugeniu Coşeriu a dat sens vieţii mai multor generaţii de lingvişti din întreaga lume, îmbogăţindu-le mintea, orientîndu-le eforturile de cunoaştere şi înfrumuseţîndu-le expresia în respectul adevărului şi al încrederii în puterea şi responsabilitatea comunicării. Pentru cei cărora le-a fost dat să i se afle în preajmă şi să li se încredinţeze realizarea unor proiecte, influenţa Magistrului a fost definitivă: însăşi existenţa fiecăruia dintre ei se desparte în anii de dinainte şi de după Coşeriu, la fel cum filozofia şi ştiinţa limbii au devenit altele după creaţia coşeriană.
Dar nici lumea lingviştilor nu va mai avea, de acum, strălucirea pe care i-a insuflat-o cuprinderea, pătrunderea şi spiritul universal ce au ilustrat o minte genială şi o dăruire incomparabilă.
Prin moartea savantului, a înţeleptului, o conştiinţă critică, recuperatoare şi integratoare a lingvisticii, şi ca manifestare fără egal a sentimentului de obligatio faţă de menire şi profesie, omenirea nu pierde, din perspectivă antropologică, doar un individ, ci se va resimţi de dispariţia unei sinteze, de asemuit cu o adevărată specie pentru totdeauna apusă.
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog