Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

DIMENSIUNI ALE PERMANENȚEI ROMÂNEȘTI

DIN TAINELE SCRISULUI ROMÂNESC

CRITICĂ, ESEU

ANUL LITERAR 2017

POESIS

PRO DIDACTICA

SINTEZE

AD LITTERAM

DIALOGUL ARTELOR

EVENIMENT

ECOURI, REFLECȚII

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

CUVINTE DEZVELITE

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

SUFLET DE VEGHE

ITINERAR LEXICAL

UNIVERSUL VIRTUȚILOR CREȘTINE

DESTINE

PROZĂ

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

EXPERIENŢĂ

Floare albastră – expresie a aspiraţiei spre fericirea absolută

Eudochia GHEDEA

Alte articole de
Eudochia GHEDEA
Revista Limba Română
Nr. 1-3, anul XII, 2002

Pentru tipar

Proiect didactic
 
Clasa a XI-a
 
Timpul: 90 min.
Tipul lecţiei:
Activitate didactică formativă
 
I. Obiective operaţionale:
a) cognitiv-formative.
La finele activităţii fiecare elev ar fi bine:
O1 – să identifice şi să estimeze valoarea estetică a poeziei Floare albastră;
O2 – să descopere organizarea compoziţională a poeziei;
O3 – să selecteze răspunsuri corecte, argumentându-le;
O4 – să analizeze, să compare opinii ale unor critici literari;
O5 – să descifreze sugestiile motivului-simbol “floare albastră” şi ale altor figuri de stil;
O6 – să comenteze (pe tablouri) poezia;
O7 – să alcătuiască un cinquain;
b) afective.
O8 – să formuleze păreri proprii, judecăţi de valoare şi să le comunice în discuţii, într-un limbaj adecvat, fluent şi corect;
O9 – să armonizeze propriile trăiri cu cele ale autorului.
 
II. Strategii didactice:
Metode şi tehnici de învăţare:
– conversaţia – lectura pe roluri
– revizuirea – inscripţia spaţială circulară
– activitatea – problematizarea în grup
– jocul didactic – licitaţia de idei
– lectura expresivă – cinquain.
 
III. Mijloace de învăţământ:
– dicţionarul orei – fişe textuale
– portofoliul lecţiei – postere
– MTI
 
IV. Bibliografie
1. V. Goia, I. Drăgotoiu, Metodica predării limbii şi literaturii române, Bucureşti, 1995.
2. M. Eminescu, Poezii, Bucureşti, 1884.
3. Eminescu, viaţa şi opera, C. Popovici, Chişinău, 1988, p. 169.
4. Eminescu – o lume dăruită nouă, Bucureşti, 1994.
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog