Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

DIMENSIUNI ALE UNITĂȚII ROMÂNEȘTI

PRECURSORII DESPRE UNIRE

ECOURI, REFLECȚII

SUFLET DE VEGHE

ÎNSEMNE IDENTITARE

LA ACADEMIA ROMÂNĂ

COŞERIANA

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

CUVINTE DEZVELITE

DIN TAINELE SCRISULUI ROMÂNESC

ANALIZE ŞI INTERPRETĂRI

POESIS

CRITICĂ, ESEU

SINTEZE

ANIVERSĂRI. MIRCEA COLOȘENCO – 80

DESTINE

UNIVERSUL VIRTUȚILOR CREȘTINE

DIALOGUL ARTELOR

EX CIVITAS

PROZĂ

DATINI ȘI OBICEIURI

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

„LIMBA ROMÂNĂ" LA 10 ANI

Colaborare prodigioasă cu Uniunea Scriitorilor

Mihai CIMPOI

Alte articole de
Mihai CIMPOI
Revista Limba Română
Nr. 4-8, anul XI, 2001

Pentru tipar

Mesajul Uniunii Scriitorilor din Moldova
 
Cu ocazia primului bilanţ de activitate urăm revistei “Limba română” viaţă lungă, profundă implicare în procesul de renaştere naţională basarabeană, largă rezo­nanţă la cititori.
“Limba română” a devenit una dintre cele mai prestigioase reviste de cultură datorită abnegaţiei şi calităţilor profesionale ale echipei redacţionale, nivelului elevat al colaboratorilor, problematicii vaste. Menţionăm cu satisfacţie colaborarea prodigioasă cu Uniunea Scriitorilor.
Ne bucură faptul că întreaga activitate a revistei e axată pe dragostea faţă de limba română, pe grija pentru ca ea să devină “casa fiinţei” româneşti în Basarabia.
Urăm redacţiei, lucrătorilor tehnici, colaboratorilor şi tuturor celor care susţin apariţia revistei multă sănătate, inspiraţie, realizarea în faptă a “creşterii limbii româneşti şi a patriei cinstire”.
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog