Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

LA ACADEMIA ROMÂNĂ

ADEVĂRUL DESPRE NOI

DIMENSIUNI ALE CONTINUITĂȚII ROMÂNEȘTI

PRECURSORII DESPRE UNIRE

COŞERIANA

ANALIZE ŞI INTERPRETĂRI

INTERFERENŢE

CUVINTE DEZVELITE

GRAMATICĂ

AD LITTERAM

INEDIT

RECITIREA CLASICILOR

ECOURI, REFLECȚII

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

POESIS

CRITICĂ, ESEU

SINTEZE

PRO DIDACTICA

ÎNSEMNE IDENTITARE

PORTRET

DIALOGUL ARTELOR

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

PRESA DESPRE NOI

Sărbătoarea noastră dintotdeauna

Alte articole de Revista Limba Română
Nr. 4-8, anul XI, 2001

Pentru tipar

La 21 mai 2001, în incinta Academiei de Ştiinţe a Moldovei, s-au sărbătorit zece ani de la fondarea revistei chişinăuiene Limba Română, publicaţie care a jucat un rol important în afirmarea limbii române ca limbă oficială, unul dintre indicii de bază ai suveranităţii şi independenţei Republicii Moldova.
Sărbătoarea a fost pregătită minuţios de către redacţia revistei, A.Ş.M., de Casa Limbii Române şi de către alte organizaţii neguvernamentale. Şi rezultatul a fost pe potriva eforturilor. În sala de festivităţi – arhiplină – s-a omagiat nu numai revista, colegiul de redacţie şi colaboratorii ei, a fost omagiată însăşi limba română şi întruchiparea ei vie – academicianul Eugeniu Coşeriu, ilustru lingvist stabilit în Germania, cunoscător al mai multor limbi, în care nu numai vorbeşte, dar şi îşi scrie lucrările ştiinţifice. Interesul faţă de savant este cu atât mai mare, cu cât se ştie că el provine din Basarabia (judeţul Bălţi) şi că jubileul revistei, al cărui autor este şi cunoscutul filolog, a coincis cu împlinirea a 80 de ani de la naştere. Faptul evocat a servit drept motiv pentru decorarea lui Eugeniu Coşeriu cu cea mai înaltă distincţie a statului vecin şi prieten – Steaua României (Decretul Preşedintelui Ion Iliescu a fost dat citirii de către academicianul bucureştean Gheorghe Mihăilă). De altfel, şi Preşedintele Republicii Moldova, Petru Lucinschi, l-a decorat, acum câţiva ani, pe ilustrul savant cu echivalentul moldovenesc al acestui ordin.
În cadrul celebrării, au prezentat comunicări despre activitatea revistei şi au rostit mesaje de salut adresate editorilor şi autorilor ei preşedintele A.Ş.M., acad. Andrei Andrieş, care i-a înmânat lui E. Coşeriu medalia comemorativă “Dimitrie Cantemir”, acad. Silviu Berejan, acad. Mihai Cimpoi, preşedintele Uniunii Scriitorilor din Moldova, moderatorul şedinţei festive, savanţi lingvişti şi literaţi sosiţi din Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi şi din alte oraşe ale României.
În încheiere, i s-a oferit cuvântul redactorului-şef al revistei jubiliare Alexandru Bantoş, care a înmânat diplome de onoare pentru colaborare activă unui şir de intelectuali – filologi, scriitori, pedagogi, ingineri, jurişti etc.
menţionăm că nici unul dintre cei peste 700 de participanţi nu a plecat din sală fără un mic dar – fiecare a primit câte un număr al revistei Limba Română (nr. 1-3, 2001), poate cel mai interesant dintre numerele apărute în aceşti zece ani.
 
Cor. “N. M.”
 
“Nezavisimaia Moldova”
din 22.05.01
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog