Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

REVISTA „LIMBA ROMÂNĂ” – 30 DE ANI DE LA FONDARE

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

COŞERIANA

LIMBAJ ȘI TERMINOLOGIE

CUVINTE DEZVELITE

LEXICOLOGIE

RECURS LA PATRIMONIU

RECITIREA CLASICILOR

SINTEZE

INEDIT

CRITICĂ. ESEU

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

AVANPREMIERĂ EDITORIALĂ

CULTURA MEMORIEI URBANE

LITERATURĂ ŞI DESTIN

CONFESIUNI

PRO DIDACTICA

POESIS

STAREA DE VEGHE

EX CIVITATE

REGISTRU ACTUAL

LECŢIILE ISTORIEI

ANIVERSĂRI. IOAN SCURTU – 80

DIALOGUL ARTELOR

EVENIMENT

RESTITUTIO

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

ANIVERSĂRI. IOAN SCURTU – 80

Domnul profesor Ioan Scurtu, istoric-formator pentru tineri

George LASCU

Alte articole de
George LASCU
Revista Limba Română
Nr. 6, anul XXX, 2020

Pentru tipar

Contactul cu lucrările domnului profesor Ioan Scurtu l-am avut încă de pe băncile liceale, beneficiind atât de o bogată colecție, existentă în familie, din volumele sale, având însă și ocazia de a-l asculta la emisiunile de la televiziune unde expunea clar și sistematic un subiect sau altul de istorie; având de asemenea și privilegiul de a-l audia și la diferite reuniuni științifice la care am avut norocul a fi martor (la Clubul Istoricilor „Nicolae Iorga” de la Vălenii de Munte și la Muzeul Vrancei din Focșani). În calitate de doctorand în domeniul Istoriei Contemporane a României (perioada interbelică), pregătirea mea de jurist a fost completată prin cunoașterea lucrărilor de istorie a secolului XX, fundamentale – cum sunt, în primul plan, cele ale domnului profesor Ioan Scurtu.

Pentru pregătirea unui tânăr ce aspiră a cunoaște trecutul în datele sale științifice și metodologice, volumele privind perioada interbelică, marca profesorului Ioan Scurtu, sunt de căpătâi; atât cele de sinteză, cât și cele dedicate unor personalități ale istoriei noastre (cărți sau studii), precum lui Mihai Viteazu, Alexandru Ioan Cuza, celor patru regi, oamenilor politici Ion C. Brătianu, Spiru Haret, Ionel
I.C. Brătianu, Iuliu Maniu, Ion Mihalache, Nicolae Titulescu, Nicolae Iorga, Constantin Angelescu, Barbu Știrbey, Gheorghe Gheorghiu-Dej,
Nicolae Ceaușescu și alții). Articolele sale publicate în „Magazin istoric”, „Dosarele istoriei”, „Historia”, „Clipa” sunt adevărate îndreptare în construcția intelectuală a unui tânăr ce se dorește familiarizat cu adevărata noastră istorie, scrisă pe bază de documente.

Limpezimea și conciziunea exprimărilor sale fac mai lesnicios a fi percepută istoria vremurilor trecute, relatări ce sunt pigmentate cu aparent „mărunte” fapte ce ilustrează viața de zi cu zi a oamenilor. În acest sens, de un real ajutor mi-au fost volumele Viața cotidiană a românilor în perioada interbelică (apărut în 2001) și Istoria civilizației românești. Perioada interbelică (1918-1940) (apărut în 2009). Iar cel mai recent volum al domnului profesor, Istoria românilor de la începuturi până în 1920. Drumul spre Marea Unire (peste 700 de pagini, apărut la Iași anul trecut), este, prin studiile incluse, un veritabil îndreptar în cunoașterea sine ira et studio a trecutului nostru istoric.

 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog