Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

REVISTA „LIMBA ROMÂNĂ” – 30 DE ANI DE LA FONDARE

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

COŞERIANA

LIMBAJ ȘI TERMINOLOGIE

CUVINTE DEZVELITE

LEXICOLOGIE

RECURS LA PATRIMONIU

RECITIREA CLASICILOR

SINTEZE

INEDIT

CRITICĂ. ESEU

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

AVANPREMIERĂ EDITORIALĂ

CULTURA MEMORIEI URBANE

LITERATURĂ ŞI DESTIN

CONFESIUNI

PRO DIDACTICA

POESIS

STAREA DE VEGHE

EX CIVITATE

REGISTRU ACTUAL

LECŢIILE ISTORIEI

ANIVERSĂRI. IOAN SCURTU – 80

DIALOGUL ARTELOR

EVENIMENT

RESTITUTIO

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

IUVENTUS

O frumoasă tradiţie academică

Tatiana CURMEI-FISTICANU

Alte articole de
Tatiana CURMEI-FISTICANU
Revista Limba Română
Nr. 3-4, anul XVIII, 2008

Pentru tipar

Conferinţa ştiinţifică studenţească este o frumoasă tradiţie academică a Universităţii de Stat din Moldova, ce reflectă, în spirit competitiv, vibraţiile intelectuale ale studenţilor implicaţi în sinuosul proces de cercetare ştiinţifică, sub atenta şi înţeleapta îndrumare a profesorilor.
Anul acesta Conferinţa s-a desfăşurat sub genericul „Tineretul de azi – viitorul de mâine”, care a racordat programul la acţiunile prilejuite de declararea în 2008 a Anului Tineretului.
La Facultatea de Litere Conferinţa a întrunit 90 de participanţi, care şi-au ţinut comunicările în cadrul a cinci secţiuni, şi anume: Limba română; Literatura română; Filologie clasică; Filologie rusă; Literatura rusă.
Studenţii de la secţia Limba română s-au arătat şi de data aceasta interesaţi atât de teme tradiţionale, ilustrând domenii precum Istoria limbii, Dialectologia, Toponimia, Fonetica, dar şi de teme mai noi, provenite din interesul sporit faţă de problemele actuale de Sociolingvistică, Semiotică şi pragmatică, Stilistică şi cultivare a vorbirii.
Astfel, s-au bucurat de o înaltă apreciere şi au suscitat discuţii interesante comunicările prezentate de Diana Smântână, an. V (Inovaţii de ultimă oră în vocabularul limbii române – cond. şt. dr. lector sup. Larisa Gurău), Cristina Cojocari, an. III L (Semiotica / pragmatica salutului – cond. şt. dr. hab. conf. univ. Irina Condrea), Aurelia Miţco, an. III L (Mărci dialogale în textul publicitar – cond. şt. dr. conf. Sabina Corniciuc), Victoria Lazari, an. III L (Titlul – carte de vizită a textului – cond. şt. dr. conf. Sabina Corniciuc), Liubomir Cotruţă, an. V (Utilizarea lexicului indecent în ziare – cond. şt. dr. hab. prof. univ. Anatol Ciobanu), Elena Costin, an. V (Bilingvismul „format istoriceşte” în Republica Moldova – cond. şt. dr. prof. univ. Mihail Purice) ş.a.
O noutate în planul organizării Conferinţei a constituit-o desfăşurarea ei în două etape, mai întâi în cadrul fiecărei secţiuni, apoi între câştigătorii primei runde. În final, au fost premiaţi, cu diplome şi menţiuni, următorii studenţi:
 
Diplomă de gradul I
Aurelia Miţco, an. III L, Mărci dialogale în textul publicitar – cond. şt. dr. conf. Sabina Corniciuc.
 
Diplomă de gradul II
1. Cătălina Iucal, an. III L, Studiu contrastiv asupra traducerilor unor balade româneşti – cond. şt. dr. conf. Emilia Oglindă;
2. Veronica Lupaşcu, an. II L, Funcţionalitatea intertextualităţii şi a corporalităţii în comunicarea poetică – cond. şt. dr. lector sup. Ludmila Usatâi.
 
Diplomă de gradul III
1. Cristina Cojocari, an. III L, Semiotica / pragmatica salutului – cond. şt. dr. hab. conf. univ. Irina Condrea;
2. Viorica Manole, an. III L, Codul nonverbal în publicitatea electorală – cond. şt. dr. hab. conf. univ. Irina Condrea;
3. Nadejda Iacob, an. II L, Dublura – condiţie a reîntregirii umane în romanul Femeie, iată fiul tău! de Sorin Titel – cond. şt. lector Dorina Balmuş.
 
Revista găzduieşte şi în acest an unele dintre cele mai bune lucrări.
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog