Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

FAȚETELE CUVÂNTULUI

TESTIMONIU LEXICOGRAFIC

COŞERIANA

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

CUVINTE DEZVELITE

INTERFERENŢE

REGISTRU ACTUAL

LECŢIILE ISTORIEI

FĂURITORI AI UNIRII

INEDIT

STAREA DE VEGHE

EVOCĂRI

POESIS

PROZĂ

JUVENTUS

CRITICĂ. ESEU

CUM VORBIM, CUM SCRIEM?

SINTAXĂ

TERMINOLOGIE ŞI LIMBAJ

PRO DIDACTICA

DIALOGUL ARTELOR

DISOCIERI

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

DUMITRU IRIMIA – PROMOTOR AL IDENTITĂŢII ROMÂNILOR

Omagiu unui cercetător pasionat al limbii române

Solomon MARCUS

Alte articole de
Solomon MARCUS
Revista Limba Română
Nr. 1-2, anul XVIII, 2008

Pentru tipar

Sunt multe decenii de când urmăresc cercetările întreprinse de Profesorul Dumitru Irimia în domeniul gramaticii şi stilisticii limbii române, al poeticii şi naratologiei.
Să fi rămas la ceea ce ne-a dat în secolul al XX-lea în toate aceste domenii ar fi fost suficient pentru includerea sa în bibliografia obligatorie a celor care studiază gramatica limbii române, limbajul poetic românesc, procedeele stilistice ale scriitorilor români. Iată însă că Profesorul Dumitru Irimia a ţinut să ne facă, odată cu noul mileniu, o surpriză de proporţii, care marchează o nouă etapă în eminescologie şi, în general, în exegeza literară din ţara noastră.
În anul 2002 apare, în două volume, totalizând peste o mie de pagini, lucrarea Dicţionarul limbajului poetic eminescian – Concordanţele poeziilor antume, Editura Axa, Botoşani, Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”, sub auspiciile Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi. Acest dicţionar este realizat de un colectiv coordonat de Profesorul Dumitru Irimia.
În anul 2006 apare, sub coordonarea aceluiaşi Dumitru Irimia, în patru volume, totalizând două mii de pagini, Dicţionarul limbajului poetic eminescian – Concordanţele poeziilor postume (Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi).
Nu voi intra aici în detaliile tehnice ale elaborării acestei opere pe care exegeza literară şi lingvistică din România nu este pe deplin pregătită s-o folosească. Probabil că abia generaţiile următoare vor realiza integrarea ei deplină în cercetarea literară curentă. Abia atunci se va putea aprecia cum se cuvine meritul considerabil al Profesorului Dumitru Irimia în realizarea acestui pas înainte.
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog