Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

PROFILURI LITERARE EUROPENE

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

CUVINTE DEZVELITE

REGISTRU ACTUAL

CRITICĂ. ESEU

POESIS

INSTANTANEU

ANIVERSĂRI. VICTOR A. VOICU – 80

DESTINE

STAREA DE VEGHE

FĂURITORI AI UNIRII

INEDIT

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

INTERFERENŢE

AD LITTERAM

RESTITUTIO

IN MEMORIAM ANATOL CIOBANU

SINTAXĂ

LOGIC ȘI ANALOGIC ÎN COMUNICARE

RECITIREA CLASICILOR

TEXTE SACRE

PRO DIDACTICA

DIALOGUL ARTELOR

VOCI DIN TRECUT

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Inga DRUŢĂ

Inga DRUŢĂ
Conf. cerc., dr. în filologie, director al Centrului de Terminologie din cadrul Institutului de Filologie al A.Ş.M. Domenii de cercetare: terminologie, traducere specializată, lingvistică aplicată. Autoare a volumelor: „Neologismul în structura stilistică a limbii române actuale" (2007), „Magia cuvântului" (2009), „Dinamica terminologiei româneşti sub impactul traducerii" (2013), „Terminologia educaţiei: constituire, caracteristici şi tendinţe de dezvoltare" (2014).

TEXTE PUBLICATE

Metafora terminologică Nr. 5-6, anul XVIII, 2008
Presa – vehicul al terminologiei ştiinţifice şi tehnice (secolul al XIX-lea) Nr. 2, anul XXIV, 2014
Consideraţii privind mişcarea lexicului actual Nr. 2-3, anul XIII, 2003
Cuvîntul: între semn şi ambiguitate Nr. 1, anul XIII, 2003
Inovaţie şi tradiţie lingvistică Nr. 11-12, anul XII, 2002
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog