Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

IN MEMORIAM SOLOMON MARCUS

PRO DIDACTICA

COŞERIANA

INTERFERENŢE

SINTEZE

SCRISUL ÎNTEMNIȚAT

POESIS

INEDIT

GRAMATICĂ

IUVENTUS

RECITIREA CLASICILOR

PROZĂ

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

ITINERAR LEXICAL

LECŢIILE ISTORIEI

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

JURNAL

ANIVERSARE. CONSTANTIN BRÂNCUȘI – 140

DIALOGUL ARTELOR

MEMENTO

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Alexandru BURLACU

Doctor habilitat în filologie, profesor universitar, şef al Catedrei de Literatură Română şi Comparată a U.P.S. „Ion Creangă” din Chişinău; cercetător ştiinţific principal, Institutul de Filologie al A.Ş.M.

TEXTE PUBLICATE

Vladimir Beşleagă: drama zborului frânt (II)* Nr. 7-9, anul XVI, 2006
Vladimir Beşleagă: drama zborului frânt Nr. 4-6, anul XVI, 2006
Vlad Pâslaru: Introducere în teoria educaţiei literar-artistice* Nr. 9-12, anul XI, 2001
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog