Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

DIMENSIUNI ALE UNITĂŢII NOASTRE

COŞERIANA

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

ITINERAR LEXICAL

SINTEZE

CUVINTE DEZVELITE

PRO DIDACTICA

INTERFERENŢE

CRITICĂ, ESEU

PREZENTĂRI ŞI RECENZII

EVENIMENT

RESTITUIRI

RECITIREA CLASICILOR

DIALOGUL ARTELOR

NICOLAE POPA – 60

ARS POETICA

LECŢIILE ISTORIEI

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

STAREA DE VEGHE

PROFIL

PROZĂ

MESERII DE ALTĂDATĂ

ECOURI, REFLECȚII

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gheorghe GONŢA

Gheorghe GONŢA
Dr. hab. în istorie, cercet. şt. sup., Institutul de Istorie al A.Ş.M., prof. univ. Domenii de cercetare: istoria medievală, în special istoria relaţiilor internaţionale ale Ţării Moldovei (sec. XV-XVI), istoria gândirii politice medievale, didactica predării istoriei în şcoală. Autor a peste 125 de studii şi articole. Una dintre cele cinci monografii – "Viaţa politică a Ţării Moldovei în epoca domniei lui Ştefan cel Mare şi a urmaşilor săi" (2004). Deţinător al Premiului Prezidiului A.Ş.M. şi al Titlului onorific „Om emerit”.

TEXTE PUBLICATE

Evoluţia mentalităţii politice în Ţara Moldovei până la finele secolului al XVI-lea Nr. 7-8, anul XXII, 2012
Confruntările moldo-otomane în timpul domniei lui Ştefan cel Mare Nr. 4-6, anul XIV, 2004
Ţara Moldovei între Imperiul Otoman şi Marile Puteri Creştine la mijlocul secolului al XVI-lea – începutul secolului al XVII-lea Nr. 9-12, anul XXIII, 2013
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog