Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

FAȚETELE CUVÂNTULUI

TESTIMONIU LEXICOGRAFIC

COŞERIANA

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

CUVINTE DEZVELITE

INTERFERENŢE

REGISTRU ACTUAL

LECŢIILE ISTORIEI

FĂURITORI AI UNIRII

INEDIT

STAREA DE VEGHE

EVOCĂRI

POESIS

PROZĂ

JUVENTUS

CRITICĂ. ESEU

CUM VORBIM, CUM SCRIEM?

SINTAXĂ

TERMINOLOGIE ŞI LIMBAJ

PRO DIDACTICA

DIALOGUL ARTELOR

DISOCIERI

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gheorghe CHIVU

Gheorghe CHIVU
Prof. univ. dr., Catedra de limba română a Facultăţii de Litere de la Universitatea din Bucureşti, cercetător şt. gr. I la Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti” din Bucureşti. Membru corespondent al Academiei Române din 2010. Coordonatorul programului de cercetare „Enciclopedia literaturii române vechi” (Institutul „G. Călinescu”, Bucureşti). Colaborator a numeroase monografii şi dicţionare, apărute la Editura Academiei Române, precum Dictionarium valachico-latinum. Primul dicţionar al limbii române (2008), Documente şi însemnări româneşti din secolul al XVI-lea (1979). Laureat al Premiului „Timotei Cipariu” al Academiei Române (1993).

TEXTE PUBLICATE

Didahiile lui Antim Ivireanul şi înnoirea limbajului predicii româneşti Nr. 9-10, anul XVIII, 2008
Dimitrie Cantemir şi limba română literară veche Nr. 10-12, anul XVII, 2007
Psaltirea – de la literă la spiritul textului sacru. Consideraţii asupra unui manuscris moldovenesc de la mijlocul secolului al XVII-lea Nr. 1-2, anul XX, 2010
„Limba Română” şi statutul limbii naţionale în Republica Moldova Nr. 3-6, anul XXI, 2011
Rolul presei în promovarea limbii române literare Nr. 7-8, anul XXI, 2011
A face filologie înseamnă a lucra în folosul culturii naţionale Nr. 11-12, anul XXII, 2012
Caracterul creator al criticii literare Nr. 7-8, anul XXIII, 2013
Manuscrisele Divinei Comedii Nr. 9-12, anul XXIII, 2013
Limba oficială din Republica Moldova şi unitatea culturii româneşti Nr. 6-10, anul XIII, 2003
Un fals dicţionar bilingv Nr. 6-10, anul XIII, 2003
Numele dracilor în traducerea românească a Divinei Comedii Nr. 5-6, anul XXV, 2015
Scrisul religios și unitatea limbii române Nr. 5-6, anul XXVIII, 2018
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog