Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ANIVERSĂRI. DAN MĂNUCĂ – 70

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

Revista Limba Română Nr. 3-4, anul XVIII, 2008

RUBRICI


ANIVERSĂRI. DAN MĂNUCĂ – 70

Dan MĂNUCĂ


„O valoare artistică poate fi comparată cu un poliedru”

Ioan HOLBAN


Dan Mănucă în contra poncifelor din istoria literaturii

Mircea ANGHELESCU


Spirit neliniştit şi curios

Alexandru RUJA


Hermeneut în lumea clasicilor

Constantin CIOPRAGA


Exeget exemplar

Mihai CIMPOI


Fenomenologia „adevăratului” junimism

Diana VRABIE


Virtuţile unui spirit consecvent

Viorica-Ela CARAMAN


Claritate şi exhaustivitate în restituirea procesului literar

Dan MĂNUCĂ


Structuri narative în Amintiri din copilărie (fragment)
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog