Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

DIMENSIUNI ALE UNITĂŢII NOASTRE

COŞERIANA

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

ITINERAR LEXICAL

SINTEZE

CUVINTE DEZVELITE

PRO DIDACTICA

INTERFERENŢE

CRITICĂ, ESEU

PREZENTĂRI ŞI RECENZII

EVENIMENT

RESTITUIRI

RECITIREA CLASICILOR

DIALOGUL ARTELOR

NICOLAE POPA – 60

ARS POETICA

LECŢIILE ISTORIEI

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

STAREA DE VEGHE

PROFIL

PROZĂ

MESERII DE ALTĂDATĂ

ECOURI, REFLECȚII

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Anatol CIOBANU

Anatol CIOBANU
Prof. univ., dr. hab., m. cor. al A.Ş.M. Domenii de cercetare: sintaxa (funcțională, transformațională, contrastivă), sociolingvistica, lingvistica generală, cultivarea limbii, punctuația, limbile clasice (latina) ș.a. Semnează opt monografii, zece manuale, 14 materiale didactice, două dicționare, numeroase articole științifice, recenzii etc.

TEXTE PUBLICATE

Împătimit cercetător al limbii şi culturii române Nr. 11-12, anul XVIII, 2008
Profesorul Dumitru Irimia – înainte-mergătorul* Nr. 1-2, anul XVIII, 2008
Profesorul şi omul de ştiinţă Mihail Purice* Nr. 11-12, anul XVI, 2006
Privire retrospectivă asupra destinului limbii române (Basarabia şi Bucovina, sec. XIX) Nr. 11-12, anul XXII, 2012
O viaţă închinată şcolii şi filologiei naţionale Nr. 10, anul XV, 2005
Vir doctissimus et magister illustrissimus Nr. 4, anul XV, 2005
Ion Ciocanu – 65 Nr. 12, anul XIV, 2004
Nici un stat cu adevărat suveran nu e predispus să permită unei etnii minoritare să-şi declare limba sa drept limbă de comunicare interetnică Nr. 7-8, anul XIV, 2004
„Vom ieşi din impasul lingvistic ruşinos şi ridicol, în care am ajuns, numai atunci, când în capul mesei se va afla ştiinţa eternă, şi nu politicul efemer” Nr. 1-3, anul XIV, 2004
Un manual excelent de limba română pentru alolingvi Nr. 11-12, anul XIII, 2003
Limba ca factor decisiv în politica naţională a statului Nr. 6-10, anul XIII, 2003
O excelentă monografie Nr. 6-10, anul XIII, 2003
O deviere de la norma literară: „superlativul excesiv” Nr. 1, anul XIII, 2003
Reflecţii asupra operei coşeriene Nr. 10, anul XII, 2002
Cristina Florescu: În căutarea sensului pierdut Nr. 1-3, anul XII, 2002
Un stat suveran – o singură limbă de stat Nr. 9-12, anul XI, 2001
Revista Limba Română şi unele aspecte ale instruirii filologice Nr. 4-8, anul XI, 2001
Savant notoriu şi om de omenie Nr. 4-8, anul XI, 2001
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog