Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

IN MEMORIAM SOLOMON MARCUS

PRO DIDACTICA

COŞERIANA

INTERFERENŢE

SINTEZE

SCRISUL ÎNTEMNIȚAT

POESIS

INEDIT

GRAMATICĂ

IUVENTUS

RECITIREA CLASICILOR

PROZĂ

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

ITINERAR LEXICAL

LECŢIILE ISTORIEI

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

JURNAL

ANIVERSARE. CONSTANTIN BRÂNCUȘI – 140

DIALOGUL ARTELOR

MEMENTO

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mircea COLOŞENCO

Mircea COLOŞENCO
Istoric literar şi editor (s-a născut la 3 iunie 1938, Căinari, jud. Tighina). Între 1960 şi 1965 urmează cursurile Facultăţii de Filologie a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi. În 1969 a absolvit şi cursurile de biblioteconomie ale Bibliotecii Centrale de Stat din Bucureşti. A lucrat muncitor, profesor, bibliograf, redactor de ziar. A colaborat la revistele „Manuscriptum”, „Revista de istorie şi teorie literară”, „Luceafărul”, „Ateneu”, „Steaua”, „Convorbiri literare”, „Academica”, „Dacia literară”, „Jurnal literar”, „Literatorul” ş.a. Editează (inclusiv în colaborare) operele scriitorilor Ion Creangă, Ion Barbu, Liviu Rebreanu, Nichita Stănescu, George Bacova, Nicolae Labiş, Al. Macedonski, G. Topârceanu ş.a.

TEXTE PUBLICATE

Ciclul curajului – un poem iniţiatic de Nicolae Labiş Nr. 5-6, anul XXV, 2015
Un poem ontic de Nicolae Labiş Nr. 1-2, anul XXVI, 2016
Pasărea măiastră (Lucrarea brâncușiană văzută de Ion Vinea, Lucian Blaga, Milița Patrașcu și Marcel Iancu) Nr. 1-2, anul XXVI, 2016
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog