Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

LECŢIILE ISTORIEI

RECURS LA PATRIMONIU

DIMENSIUNI ALE UNITĂŢII NOASTRE

EVENIMENT

HISTORIA MAGISTRA VITAE

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

SOCIOLINGVISTICĂ

ÎNTRUNIRI ŞTIINŢIFICE

CRITICĂ, ESEU

PROZATORI CONTEMPORANI

POESIS

PERMANENŢA CLASICILOR

ANALIZE ŞI INTERPRETĂRI

LITERATURĂ UNIVERSALĂ

PRO DIDACTICA

ANIVERSĂRI. GHEORGHE CHIVU – 70

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

DINTRE SUTE DE REVISTE

CONFLUENŢE

DIALOGUL ARTELOR

EX CIVITAS

IN MEMORIAM ION DUMENIUK

DUMITRU IRIMIA ÎN POSTUMITATE

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Petru BUTUC

Petru BUTUC
Prof. univ. dr. conf., Catedra de limba română şi filologie clasică a U.P.S. „Ion Creangă”. Autor al monografiei „Predicatul angrenat în limba română" (Chişinău, 2004). Autor al unor studii de gramatică a limbii române, de sociolingvistică şi de istorie a limbii române literare.

TEXTE PUBLICATE

Reconsiderări privind titlul sintactic de complement predicativ Nr. 7-8, anul XVIII, 2008
Despre noţiunile ştiinţifice de limbă literară şi română literară Nr. 7-8, anul XIX, 2009
O carte ce necesită o lectură cu creionul în mână Nr. 1-2, anul XX, 2010
Principiul metodologic în scrierile de gramatică ale profesorului Nicolae Mătcaş Nr. 3-4, anul XX, 2010
Refugiul în patria spirituală a unui intelectual Nr. 3-6, anul XXI, 2011
Gramaticalizarea, etapa decisivă în procesul istoric de unificare a românei literare Nr. 3-6, anul XXI, 2011
Reconsiderări privind statutul gramatical al particulei în limba română Nr. 9-10, anul XXI, 2011
Un Studiu asupra sincretismului sintactic la nivelul frazei joncţionale de prof. Vasile Bajureanu Nr. 3-4, anul XXII, 2012
Despre propoziţia şi fraza angrenată Nr. 10, anul XVI, 2006
Necesar instrument de lucru pentru filologi Nr. 7-9, anul XVI, 2006
Analiza sintactică a propoziţiei bimembre începe de la subiect Nr. 5-9, anul XV, 2005
Limba română este singura limbă de la noi cu dreptul de a fi limbă de stat Nr. 7-8, anul XIV, 2004
Exponent al lingvisticii funcţionale de la Praga Nr. 1-3, anul XIV, 2004
Caracterul nociv al bilingvismului scris Nr. 11-12, anul XIII, 2003
Concepţii lingvistico-filozofice promovate de Anatol Ciobanu Nr. 2, anul XXIV, 2014
Caracterul nemotivat al unor titluri tipologice de complemente Nr. 4, anul XXIV, 2014
Precizări despre subiectul simplu şi dezvoltat Nr. 1-3, anul XII, 2002
Româna literară, expresie a continuităţii în Republica Moldova Nr. 9-12, anul XI, 2001
Un bloc al subiectului simplu în limba română Nr. 4-8, anul XI, 2001
Probleme ale categoriei semnificației în lingvistica actuală Nr. 5-6, anul XXVII, 2017
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog