Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

LECŢIILE ISTORIEI

RECURS LA PATRIMONIU

DIMENSIUNI ALE UNITĂŢII NOASTRE

EVENIMENT

HISTORIA MAGISTRA VITAE

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

SOCIOLINGVISTICĂ

ÎNTRUNIRI ŞTIINŢIFICE

CRITICĂ, ESEU

PROZATORI CONTEMPORANI

POESIS

PERMANENŢA CLASICILOR

ANALIZE ŞI INTERPRETĂRI

LITERATURĂ UNIVERSALĂ

PRO DIDACTICA

ANIVERSĂRI. GHEORGHE CHIVU – 70

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

DINTRE SUTE DE REVISTE

CONFLUENŢE

DIALOGUL ARTELOR

EX CIVITAS

IN MEMORIAM ION DUMENIUK

DUMITRU IRIMIA ÎN POSTUMITATE

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cristinel MUNTEANU

Cristinel MUNTEANU
Cristinel Munteanu este doctor în filologie (magna cum laude) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi lector la Universitatea „C. Brâncoveanu” din Piteşti. A publicat, printre altele, „Sinonimia frazeologică în limba română din perspectiva lingvisticii integrale" (2007), „Lingvistica integrală coşeriană. Teorie, aplicaţii şi interviuri" (2012), „Frazeologie românească. Formare şi funcţionare" (2013), „Discursul repetat între alteritate şi creativitate" (2008, ca editor), Tobias Peucer, „De relationibus novellis/Despre relatările jurnalistice" [Leipzig, 1690] (2008, ca editor) şi B.P. Hasdeu, „Studii de ştiinţa limbii" (2013, ca editor); este, de asemenea, autorul a peste o sută de articole şi comunicări apărute în reviste de specialitate şi volume de profil. Ca domenii principale de interes, menţionăm: filozofia limbajului, teoria limbii, semantică, frazeologie, lingvistica textului, ştiinţa comunicării, discursul publicistic.

TEXTE PUBLICATE

Un important simpozion de jurnalism Nr. 11-12, anul XVIII, 2008
Un Orfeu al limbii române Nr. 1-4, anul XIX, 2009
Apreciat profesor, cercetător şi manager Nr. 9-10, anul XVIII, 2008
Eminescu în dezbatere cu caracter… sumativ Nr. 9-10, anul XVIII, 2008
Acuitate auditivă în expresii idiomatice româneşti Nr. 5-6, anul XIX, 2009
Vita brevis, lingua latina longa Nr. 5-6, anul XIX, 2009
Despre caracterul motivat al numelor proprii din opera literară Nr. 7-8, anul XVIII, 2008
Un eveniment cultural: Wilhelm von Humboldt în româneşte Nr. 7-8, anul XVIII, 2008
Exerciţii de stil pe tema discursului repetat Nr. 5-6, anul XVIII, 2008
Valorile stilistice ale părţilor de vorbire (însemnări din perspectivă didactică) Nr. 5-6, anul XVIII, 2008
Rudolf Windisch – Ad maiorem linguae nostrae gloriam Nr. 3-4, anul XVIII, 2008
O problemă de lingvistică „financiară”: analogia cuvinte – bani Nr. 1-2, anul XVIII, 2008
Oameni şi cai (de la Marin Preda citire) Nr. 10-12, anul XVII, 2007
Un important tratat de semiotică elaborat pe temeiuri coşeriene Nr. 10-12, anul XVII, 2007
O antologie Coşeriu de referinţă Nr. 9-10, anul XIX, 2009
Frazeologia în primele texte literare româneşti Nr. 9-10, anul XIX, 2009
Un veritabil tratat de lingvistică a textului Nr. 7-9, anul XVII, 2007
O premieră în lexicografia românească – un dicţionar etimologic de antonime neologice Nr. 11-12, anul XIX, 2009
Întrunire memorabilă pentru lingvistica românească: Coseclus 2009 Nr. 11-12, anul XIX, 2009
Despre „termenul” limba română şi relaţia sa cu adevărul ştiinţific Nr. 1-2, anul XX, 2010
Teze despre problema terminologiei. Perspectiva lui Eugeniu Coşeriu Nr. 1-2, anul XX, 2010
Reflecţii privind „funcţia criptică” a limbajului medical Nr. 1-2, anul XX, 2010
Observaţii privind stilul lui Fănuş Neagu Nr. 1-3, anul XVII, 2007
Observaţii şi sugestii privind traducerea unor poezii englezeşti cu formă fixă Nr. 5-6, anul XX, 2010
Despre „virtuţile stilistice” ale textului jurnalistic Nr. 5-6, anul XX, 2010
Importanţa literaturii pentru învăţarea limbii române ca limbă străină Nr. 7-8, anul XX, 2010
„Eu îl consider pe Coşeriu un lingvist clasic, în sensul clasicismului aşa cum l-a definit Călinescu într-un faimos articol” Nr. 11-12, anul XX, 2010
Lingvistica integrală ca organon pentru cercetările privind limbajul Nr. 11-12, anul XX, 2010
Mitologică Nr. 11-12, anul XX, 2010
Despre sâmbătă şi reflexele sale în frazeologie Nr. 1-2, anul XXI, 2011
Cum se învaţă o limbă (după Eugeniu Coşeriu) Nr. 3-6, anul XXI, 2011
Revista „Limba Română” din Chişinău – un nucleu al românismului autentic Nr. 7-8, anul XXI, 2011
Problema numelor proprii din literatură în lumina unor idei ale lingvisticii coşeriene Nr. 1-2, anul XXII, 2012
O clasificare antică a «stilurilor funcţionale» în opera lui Diogenes Laertios Nr. 1-2, anul XXII, 2012
Cum se editează un manuscris coşerian Nr. 3-4, anul XXII, 2012
O analiză de (con)text Nr. 10, anul XVI, 2006
Tehnica utilizării frazeologismelor expresive Nr. 7-9, anul XVI, 2006
Nu există sinonimie interlingvistică (cu referire la sinonimia frazeologică) Nr. 4-6, anul XVI, 2006
Eugeniu Coşeriu şi problema «stilurilor funcţionale» Nr. 7-8, anul XXII, 2012
Cu Eugeniu Coşeriu despre literatură, istorie şi politică Nr. 9-10, anul XXII, 2012
Amintiri şi reflecţii despre Coşeriu Nr. 11-12, anul XXII, 2012
O lingvistică a „rostirii” Nr. 11-12, anul XXII, 2012
Despre motivarea contextuală a frazeologismelor Nr. 1-4, anul XXIII, 2013
Despre expresia cai verzi pe pereţi (o încercare etimologică) Nr. 1-4, anul XXIII, 2013
Actele unui colocviu internaţional dedicat lui Eugeniu Coşeriu Nr. 7-8, anul XXIII, 2013
Discursul repetat şi titlurile jurnalistice atipice Nr. 9-12, anul XXIII, 2013
Tipuri de sinonimie Nr. 9-12, anul XXIII, 2013
Omonimele şi sinonimele în concepţia lui Aristotel (cu o reconsiderare a unei interpretări aparţinându-i lui Constantin Noica) Nr. 1, anul XXIV, 2014
Lingvistica textului ca hermeneutică a sensului Nr. 2, anul XXIV, 2014
La originea ideii de «colaj discursiv»: Platon – Phaidros Nr. 4, anul XXIV, 2014
Din nou despre noematologie: contribuţia lui Nicolae I. Apostolescu Nr. 5, anul XXIV, 2014
Despre o hermeneutică a sensului bazată pe «principiul încrederii» Nr. 6, anul XXIV, 2014
Câteva metafore privind valoarea descoperirilor şi puterea tradiţiei în ştiinţă Nr. 1-2, anul XXV, 2015
Ilie Moromete – filozoful. Un argument Nr. 1-2, anul XXV, 2015
Un eveniment literar: Serata crăiţelor de Valentin Popa Nr. 1-2, anul XXV, 2015
Logică şi legislaţie. Câteva observaţii lingvistico-filosofice Nr. 3-4, anul XXV, 2015
Despre importanţa tradiţiilor discursive Nr. 5-6, anul XXV, 2015
Discursul publicitar din perspectiva lingvisticii integrale Nr. 5-6, anul XXV, 2015
Despre competenţa lingvistică. De la filozofie la didactica limbii române Nr. 1-2, anul XXVI, 2016
O conferinţă internaţională dedicată lingvisticii coşeriene Nr. 1-2, anul XXVI, 2016
O contaminare frazeologică în contexte jurnalistice: a se duce pe apa Dunării Nr. 1, anul XXVII, 2017
Problema sensului la John Dewey Nr. 3, anul XXVII, 2017
Calistrat Hogaş în evocarea lui Anton Marin Nr. 4, anul XXVII, 2017
Mihail Sadoveanu şi căutarea dreptăţii. Forme ale justiţiei în Hanu Ancuţei Nr. 5-6, anul XXVII, 2017
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog